Health

تظاهرات لندن

✅ایرانیان مقیم لندن، برای اعتراض به اعدام، شکنجه و اسارت فرزندان شایسته مردم ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن گردهم آمدند تا یک صدا نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کردند و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانی سیاسی،مدنی و اعتقادی در ایران شدند.
✅آنان گروگانگیری و حکم‌های اعدام، بویژه حکم اعدام احمدرضا جلالی، که توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای علیه فرزندان ملت اجرا و صادر می‌شود را بشدت محکوم کردند.
✅هم‌میهنان، با همبستگی، می‌توانیم نظام دیو صفت جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ بیاندازیم.
✅سکوت دیگر یک گزینه نیست، خیانت است به خود و نسل‌های آینده. ما راهی جز نابودی جمهوری اسلامی و همفکری و همکاری برای رسیدن به یک نظام دموکراتیک ملی، در پیشرو نداریم.
با مهر
اکبر کریمیان