Health

تسلیت به خانواده ارجمند « مصفا »

با اندوه و تاسف بسیار درگذشت آقای دکتر مرتضی مصفا ، پیرو دیرپای راه مصدق ،  عضو سازمان پزشکان جبهه ملی ایران و استاد پیشکسوت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران را به خانواده ارجمند ایشان و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوییم .

تهران سیزدهم اردیبهشت ماه 1400

از طرف سازمان پزشکان جبهه ملی ایران

دکتر جهانشاه برومند دکتر علی حاج قاسمعلی دکتر منوچهر خلیل زاده مقدم دکتر منوچهر سرداری دکتر رضا گل نراقی دکتر رضا لامع پروفسور صادق مسرت دکتر حسین مجتهدی دکتر شهرام مهدوی دکتر بیژن ملک احمدی دکتر حسین موسویان دکتر مجتبی نیک نژاد دکتر شکرالله یوسفی