Health

ترسی که خامنه ای به دل پیروانش انداخته

 تازه ترین سخنرانی شاهزاده رضاپهلوی از آنجا که  هم موضوع هایی که در آن مطرح بوده و هم بررسی آن چه که در ایران می گذرد، هوشمندانه و مهمتر به هنگام  بود، اثرش به سان یک واقعه  مهم تاریخی هم مردمان عادی را تکان داد و هم اهالی سیاست را.

 

اما به دلیل واکنش هراس زده علی خامنه ای و این برداشت که سخنرانی رضاپهلوی به معنای خواست «بازگشت سلطنت» بود از داخل و خارج فریاد برخی از طرفداران  انقلاب اسلامی، که این ترس به آن ها نیز منتقل شده بود، بلندشد .

برخی از این افراد شرح شکنجه ها و فجایع ساواک و یا فقر و گرسنگی خود و یا مردم آن دوره را چنان مظلومانه بیان کرده اند که گویی روضه خوان هایی بر منبر به شرح وقایع دلخراش عاشورای حسینی پرداخته اند.

من به هیچ کدام از این افراد ایرادی ندارم و حتی نمی گویم که چرا پس از چهل و سه سال حکومت هراس انگیز اسلامی باز هم فقط از ظلم های حکومت پهلوی می گویند، اما حیرتم از کسانی ست که سالیان سال است در کشورهای اروپایی، بیشتر سلطنتی، زندگی کرده اند اما وقتی می خواهند از یک حکومت پادشاهی بگویند فقط از حکومت شاهان پهلوی سخن می گویند که می توانند هر واقعیت و قصه ای را که دلشان می خواهد به آن ها نسبت دهند اما حاضر نیستند این واقعیت مسلم را ببینند که عمده کشورهای پادشاهی در جهان در حال حاضر جزو بهترین و دموکرات ترین کشورهای جهان اند، کشورهایی که مفاد اعلامیه حقوق بشر در همه ی قوانین شان حرف اول را می زند. اما کدام یک ا ز این آقایان و خانم ها می توانند حکومتی را نشان دهند که براساس قوانین اسلامی اداره شده یا می شود،  که یک صدم امتیازاتی را  که یک شهروند کشوری سلطنتی دارد، داشته باشد؟

فرض می گیریم رضا پهلوی که در سخنان اش حتی یک جمله هم در ارتباط با پادشاهی خواهی نبوده است، واقعا می خواهد پادشاهی را جای حکومت اسلامی حاضر بگذارد. آیا نمی شود این پادشاهی چون بلژیک و دانمارک و لوکزامبورک و هلند و نروژ و سوئد  باشد؟ یا چون انگلیسی باشد که همین اکنون 5 روز است شب و روز میلیون ها شهروند باسواد و با فرهنگ اش، پیر و جوان اش در جشن هفتادمین سال سلطنت ملکه شان شرکت کرده اند؟

یا چون شاهزاده به «پدر دیکتاتورش» ناسزا نگفته پس قصدش این است که سلطنتی دیکتاتوری را دوباره به ایران برگرداند.؟

راستی کدام یک از شما، که مقالات پشت سر هم می نویسید و شاهزاده را به دلیل ناسزا نگفتن به پدرش «محکوم» می کنید حاضر شده اید رسما و علنی خمینی و خامنه ای را  که پدرتان هم نیستند، جنایتکار و دیکتاتور بخوانید؟ کدام تان حاضر شده اید لیست زندانیان و شکنجه شده های دوران حکومت اسلامی را با حکومت پهلوی مقایسه کنید، و کدام تان حاضرید تعداد کشته شدگان این دو حکومت را با صداقت اعلام کنید؟

روشن است که این کارها را حاضر نیستید انجام دهید زیرا همه تان، حتی اگر در قلب کشورهای پیشرفته و دموکرات هم باشید،  با همه ی وجودتان به همین قوانین اسلامی  باور دارید و همه تان، رنج دیدگان و شکنجه دیدگان و کشته شده های دوران حکومت اسلامی را تنبهی الهی می دانید و نه جنایتی زمینی و به دست رهبران مسلمان و شیعه.

وگرنه چرا هیچ کدام تان حاضر نیستید در جواب شاهزاده و یا هر شخص دیگری که فکر می کنید می خواهد به سلیقه خودش حکومتی را جای حکومت موجود بنشاند؛ متمدنانه بگویید:  با این که من مسلمانم، اما  باور دارم که نوع حکومت بعدی ایران (از چپ و راست و مذهبی و پادشاهی و جمهوری)  باید براساس انتخاباتی آزاد و زیر نظر موسسات حقوق بشری جهانی انجام شود. تا یک بار هم که شده مردمان ایران مزه انتخاباتی آزاد را بچشند.»

شکوه میرزادگی

هفتم جون 2022