Health

تداوم حرکت انقلابی با شعار «زن ، زندگی ، ازادی» علی خامنه ای را به وحشت انداخته است - ناخدا محمد فارسی

انقلاب مردم ایران با قدرت تمام در آستانه چهارمین ماه ادامه دارد. رژیم جنایتکار ازهیچ جنایتی فروگزار نکرده است.  اقدامات سرکوبگرانه رژیم در کردستان بسیارشدید تر است. این درحالی است که در سراسر کشور بازار و کسبه تا مجتمع گازپارس جنوبی پالایشگاه یازدهم فاز۱۳، بین سیراف و کنگان، پتروشیمی مسجدسلیمان در اعتصاب کامل بسر می برند و اعتصابات روز به روز رو به گسترش بیشتر است.

مردم به ستوه آمده از جنایات رژیم اسلامی از جمله دانشگاهیان و دانشجویان همراه با اعتصابات به اعتراضات مدنی خود ادامه می دهند. در هفته ای که گذشت،نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم در مهاباد و جوانرود مردم را به گلوله بستند و از گازاعصاب برای سرکوب شهروندان بی سلاح استفاده کردند. جنایات رژیم در سرکوب مردم ایران توسط سازمانها حقوق بشری و بسیاری از پارلمان کشورهای دمکراتیک و آزاد جهان از جمله پارلمان اروپا محکوم گردیده است.

علارغم جنایات هولناک رژیم، بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه که توسط گروه هکری بلک ‌ریوارد منتشر شده، شامل سرفصل‌های پرشماری است که جنبه‌های مختلف از مسائلی که رژیم اسلامی با آن درگیر شده را، نمایان می‌کند. این بولتن های محرمانه بصورت دوره‌ای تهیه و تحت عنوان «بولتن ویژه» به دفترحسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، ارسال می گردد (۱). در لابلای خبرهای منتشر شده در این بولتن ها مشاهده میشود که علی خامنه بسیار نگران است، ترسیده و سعی دارد که به نیروهای سرکوب دلداری بدهد. او اعلام کرده که رژیم درحال جنگ است. خامنه ای خیزش جوانان مردم ایران را از طرف دشمنان رژیم میداند و برای باقی نگاهداشن رژیم منفور اسلامی، خود را در حال جنگ می پندارد.

او به سرکوبگران که شامل نیروهای امنیتی رژیم از جمله سردار اشتری فرمانده نیروی های انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه امنیتی ولی امرو غیره هشدار میدهد که مبادا یکوقت خودشان را ببازند، و توصیه میکند هرچه پول میخواهید به سرکوبگران بپردازید، زیرا بقای رژیم مهمترین است!

همانگونه که از این بولتن ها مشاهد میشود خامنه ای وحشت کرده و بخصوص هیمنه خودش را از دست داده که بقولی قداست نداشته رهبر رنگ باخته است. دیکتاتورخامنه ای بخوبی دریافته است وقتی آخوند جرأت راه رفتن در خیابانهای کشور راندارد و عمامه اش را از سرش پرتاب میکنند، تنها حرمت آخوند نیست که مورد حمله قرار گرفته بلکه حرمت اسلام شیعی خمینی/ خامنه ای برای همیشه از کشور ایرانرخت بربسته است.

رسانه های همگانی از جانب علیرضا زاکانی، شهردار منسوب تهران نوشته اند که گفته است وی قادر به کنترل اوضاع  در تهران نیست و زمینه برای بروز یک انقلاب بوجود آمده است. البته که زاکانی خوب متوجه است،‌ حرکت انقلابی «زن-زندگی-آزادی» با حرکت های پیشین مردم ایران متفاوت است و میرود که با انقلابی همگانی ریشه و بنیاد دیکتاتوری اسلامی را از ایران برکند. جالب این که در یکی از بولتنهای ویژه آمده است خامنه ای درصدد انجام اصلاحات اساسی در حکمرانی کشور هستند! این هم بسیار قابل تأمل است، خامنه ای میخواهد کدامیک از حکمرانان راعوض کند؟ رئیسی که دست نشانه خود اوست، یا آخوند جنایتکار محسنی اژی ایکه خود بالای سر قوه قضائیه قرار داده است. یا اشخاص مورد نظر خامنه‌ای شامل تمام سران جنایتکار رژیم ازجمله اشتری، محسنی اژه ای ، قالیباف، شمخانی ورئیسی، و دیگران است؛ کدامیک را  خامنه ای میخواهد کنار بزند، همه کارها رابدست پسرش مجتبی و بیت رهبری، سپاه پاسداران و مجلس فرمایشی خودبسپارد؟

در رسانه های همگانی گفته شده خامنه ای دست به دامان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین رژیم و همچنین باقی مانده های خانواده هاشمی رفسنجانی نیز شده است تا بیایند و عنان حکومت را بدست بگیرند تا از خیزش مردم ایران جلوگیریشود. خاتمی در یکی از اظهار نظرهایش مذبوحانه گفته است که رژیم  برای جلوگیری از سقوط باید به جوانان بپاخاسته گوش فرا دهد. در حالیکه، خامنه ای یک دیکتاتور فاشیست است و اینگونه حکومتگران به نصایح دیگران تا سرنگونی گوش نخواهند داد. برابر اطلاع محمد خاتمی چندین نامه به خامنه ای نوشته که تمام آنهابی جواب مانده است.

با توجه به نگرانی و دغدغه خامنه ای نیروهای سرکوب گر با انقلابیون برخورد نابرابردارند. با تفنگ های ساچمه ای به چشم مردم شلیک میکنند، جوانان مردم را شبانه ازداخل خانه هایشان دستگیر و به بازداشتگاه میبرند که از سرنوشت آنها تا مدتی خبری نیست. قوه قضائیه جوانان مردم را با جرم محاربه با خدا به جوخه اعدام میسپارند. باعث تأسف است که امروز صبح ۱۷ آذر رژیم جنایتکار، ابر جوان انقلابی محسن شکاری را بدار اویخت و کشت. سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران برای اعدام جوانان کشور به قوه قضائیه تبریک می گوید. جوانان انقلابی را فریب خورده و مرتبط به نیروهای امنیتی اسرائیل و آمریکا میدانند بدون اینکه حتی کوچکترین نشانه ای دال برای ادعایش داشته باشد. برابر با گزارشی در رسانه تامیز اسرائیل از جانب یک گروه حقوق بشری (ان-جی-او) در نروژ تا کنون بیش از۴۴۸ نفر از جوانان مردم ایران بدست سرکوبگران جان خود را از دست داده اند، ولااقل ده درصد آنان کودک بودند.

از طرفی رژیم نگرانی عکس العمل کشورهای آزاد و دمکراتیک جهان را دارد، که آیا سرانجام به صدای مردم ایران گوش فرار میدهد؟ سخنگوی وزارت خارجه رژیم، ناصر کنعانی، میگوید رژیم حاضر است با آمریکا برسر برجام صحبت و به توافق برسد. ولی اینکار را تحت فشار انجام نخواهد داد! این درحالی است که مسئول مذاکرات اتمی آمریکا آقای رابرت مالی و وزیر خارجه آمریکا آقای آنتونی بلینکن میگویند در حال حاضر آمریکا بیشتر روی انقلات «زن-زندگی-آزادی» مردم ایران تمرکز دارد تا مسئله برجام. افزون براین اقدام مردم ایران و پشتیبانی کشورهای آزاد جهان برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل است. کنعانی در اینرابطه میگوید «اگر این پروسه اخراج ایران از کمیته مقام زنان انجام شود یک بدعت است و رژیم سعی میکند از همه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خوداستفاده کند تا از یک رویکرد غیر قانونی و سیاسی جلوگیری کند (۲)».

رژیم اسلامی برای محق دانستن خود در سرکوب مردم، بدنبال ایجاد جنگ بین ایران و اقلیم کردستان است، تا با اعلام اینکه کشور در حال جنگ است مردم بپاخاسته راهرچه بیشتر سرکوب کند. ولی این ترفند رژیم مؤثر واقع نشد و با مسافرت نخست وزیر عراق آقای السوالی و مذاکرات با رژیم که مشکل اقلیم کردستان مرتبط به کشورعراق است و نه به ایران، به جنگ ایران و عراق خاتمه داد. السوالی متعهد گردیده که کشور عراق مصصم است نیروهای عراق را در مرز ایران و اقلیم کردستان مستقر نماید.

رئیس ستاد ارتش و فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران نیز بیکار نمانده اند و به تعریف و تمجید از نیروهای نظامی تحت فرمان خود پرداخته اند. سرلشگر موسوی از اقتدارارتش و بخصوص در جنگ ایران و عراق را در سخنرانی خود در دانشگاه نظامی بیان داشته که چگونه ارتش تا دندان مسلح عراق را شکست دادند، نیروی هوایی آسمان کشور را امن و نیروی دریایی ارتش، در شمال خلیج فارس در مدت کوتاهی نیروی دریایی ارتش عراق را شکست داد. سرلشگر سلامی هم از امکانات پهپادی، موشکی نیروی زمینی سپاه یاد کرده و بخصوص دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه از اقتدار دریایی سپاه در خلیج فارس نام برده است. لازم به یاد آوری است که فرمانده سنتکام نیروهای نظامی ارتش آمریکا در خاورمیانه، اظهار داشته، روز ۱۵ آذر یکی از قایق های سپاهیان بطور غیر قانونی و خطرناکی تا فاصله ۱۵۰متری به دو ناو آمریکایی در حال عبور از تنگه هرمز در آبهای بین المللی نزدیک شده که با اخطار جدی فوراً منطقه را ترک کرده اند! البته این همان اقتداری است که سردار سلامی و تنگسیری از آن یاد میکنند!

با توجه به ادامه اعتراضات و اعتصاباتی که شروع شده است، آیا میتوان به پیروزی انقلاب «زن-زندگی-آزادی» اطمینان داشت؟ سئوالی بسیار سخت که نمیتواند جواب صد در صدی داشته باشد. در بعضی محافل سیاسی آمده است، انقلاب مردم ایران تا بوجود آمدن یک دولت موقت که بتواند گذار از رژیم را مدیریت کند ادامه خواهد داشت.

آخرین بیانیه جوانان محلات نیز  اذعان دارد. و براین باور است که تشکیل یک ستاد رهبری شامل رهبران داخل و خارج از کشور لازم است تا صدای مردم ایران باشند، تا کوشش شود کشورهای دمکراتیک و آزاد جهان را متقاعد کند از رژیم اسلامی قطع امید کرده، دیپلماسی با ایران را کاهش دهد تا در موقع مناسب با رژیم قطع رابطه نمایند. این خواست جوانان به کوشش سران اپوزیسیون داخل و خارج گره خورده است. لازم است و باید اقدام کرد و جوانان قهرمان کف خیابان در ایران رادریابیم، و با تشکیل ستاد رهبری که بتواند راهگشای یک دولت موقت گذار از رژیم باشد بیش از این درنگ نشود.

ناخدا محمد فارسی

۸ دسامبر ۲۰۲۲

1 – https://www.radiofarda.com/a/khamenei-according-to-fars-hacked-buletins/32157396.html1

2 – https://www.irna.ir/news/84961581/

3 – https://www.radiofarda.com/a/israel-and-us-intelligence-sources-believe-iran-riots-won-t-topple-iri-soon/32162626.html