Health

تخریب عمدی بناهای تاریخی همزمان با به ثبت رسیدن آن ها - بنیاد میراث پاسارگاد

پس از مدتها که خبر ویرانی سه اثر تاریخی در نشریات منتشر شده است، تازه روشن شده که این بناها همزمان با ملی شدن آن ها، و به طور عمدی  ویران شده اند.به گفته مریم مختاری‌موسوی معاون میراث فرهنگی استان همدان.

«در میان آثار تاریخی همدان که چند روز گذشته به ثبت ملی رسید سه اثر تخریب شده نیز وجود دارد: مدرسه ظفر، خانه شیری و خانه خانجانی».*

این سه بنای تاریخی درست هنگامی که پرونده آن ها برای ثبت ملی در جریان بود تخریب شدند، در حالی که به گفته مختاری موسوی در جریان بودن ثبت این بناها به دستگاه های ذیربط اطلاع داده شده بود.

براساس قوانین بین المللی (حتی قوانین پوسیده حکومت اسلامی) ویران کردن بناهایی که به ثبت ملی رسیده اند، جرم شناخته می شود و آن هایی که آثار تاریخی ایران را به دلیل سودجویی و یا نفرت از فرهنگ ایرانی، ویران می کنند، این بارنیز، درست وقتی که این آثار در حال به ثبت رسیدن بود، با عجله دست به کار شدند و کار خودشان را کردند.

savepasargad.com

ویرانی در حال ثبت ملی شدن*

 خبر ویرانی مدرسه ظفر در سایت بنیاد میراث پاسارگاد

خیر ویرانی خانه شیری در سایت بنیاد میراث پاسارگاد