Health

تحلیل حقوقی دادگاه حمید نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه‌ی ۶۰

گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

دادگاه حمید نوری دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بسیاری از پرسش‌های حقوقی را با خود به همراه آورده است. محمد ضرغامی با عبدالکریم لاهیجی از مؤسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

در اینجا بشنویدhttps://www.facebook.com/lddhi.fidh/posts/4200730189964217

——————————————————–

——————————————-
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)

League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH member

فیس بوک  http://www.facebook.com/lddhi.fidh

E-mail: lddhi(at)fidh.org یا lddhi.fidh(at)gmail.com

Twitter: @fidh_fa

Youtube: https://www.youtube.com/c/LDDHIFIDH

صفحه ایرانِ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

FIDH’s Iran page
 
صفحه‌ی فارسی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

صفحه فرانسوی فدراسیون

صفحه‌ی انگلیسی فدراسیون

صفحه‌ی اسپانیایی فدراسیون

صفحه‌ی عربی فدراسیون

صفحه‌ی روسی فدراسیون