Health

بیانیه کانون حقوقدانان ایران در مورد نقش مستقیم رئیسی در جنایات علیه بشریت در ایران

دادستان پرسابقه پیشین و رئیس فعلی قوه قضائیه ایران، سید ابراهیم رئیس الساداتی ، ملقب به «ابراهیم رئیسی»، در حال حاضر به عنوان نامزد اصلی انتخابات ساختگی ریاست جمهوری ایران، که قرار است در بیست و هشتم خردادماه سال جاری برابر با هجدهم ژوئن 2021 برگزار شود ، تلقی می شود. جهت استحضار به عرض می رسد بنا بر مستندات متقن، رئیسی به چندین فقره جنایت علیه بشریت متهم است.

در دهه 1980، رژیم تازه تأسیس اسلامی ایران  پیگرد وحشیانه و سازمان یافته اشخاص و گروههای سیاسی مخالف را در دستور کار خود قرار داد. اوج این دهه خونین در سال 1988 هنگامی رخ داد که چندین هزار زندانی سیاسی قصابی شدند و به طور دستجمعی مورد نابودی قرار گرفتند. حمام خون توسط کمیته ای چهار نفره تنظیم و اجرا شد که توسط ایرانیان «هیئت مرگ» لقب گرفت.

به دستور رهبر وقت ايران، آيت الله خميني، گروه مرگ تشکیل و به معناي واقعي مأمور به نابودي تمام زندانيان سياسي شد كه قبلاً تحت محاکمات ناعادلانه قرار گرفته و در حال گذراندن حكم زندان خود بودند. علی رغم این که این زندانیان در حال سپری کردن دوره محکومیت شان بودند، از آنها تنها یک سوال پرسیده شد مبنی بر این که آیا هنوز به عقاید سیاسی خود که قبلاً بابت آن متهم و محاکمه شده بودند پایبند هستند یا خیر، و اگر پاسخ آنان مثبت بود، بدون تشریفات قانونی و به طور غیرقانونی اعدام شدند!

بر اساس مستندات متعدد، رئیسی، که یکی از اعضای کمیته چهار نفره یا همان هیئت مرگ بود ، آشکارا و بی محابا، بدون هیچ گونه پشیمانی از بابت نقش اساسی خود در جنایات رژیم علیه بشریت، به نقش خود در این دادرسی های غیرقانونی اذعان کرده است.

با توجه به عدم مجازات رئیسی، اکثریت ایرانیان ترجیح می دهند که وی توسط دادگاه بین المللی کیفری مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، تا اینکه با تقلب برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شود. به همین جهت، کانون حقوقدانان ایران خواستار آن است که جامعه جهانی نگرانی های ایرانیان را مورد توجه قرار دهد و مناسب ترین روش را برای استلزام پاسخگویی رئیسی به جنایات فجیع اش مد نظر قرار دهد.

با احترام،

کانون حقوقدانان ایران

نوزدهم خردادماه 1400