Health

بیانیه شورای مدیریت گذار برای شروع اعتصابات عمومی

اتحاد- مبارزه- پیروزی

با سازماندن اعتصابات سراسری به مبارزه زنان و جوانان ایران بپیوندیم

 

مرگ ژینا دختر جوان کرد شعله انقلابی شد که قریب دوهفته است در سراسر جغرافیای وسیع ایران زبانه می کشد. اقشار و گروه های اجتماعی بیش از چهل سال است عواقب حکومتی را که بنام مستضعفان سرکار آمد با پوست و گوشت خود تجربه کرده اند و لایه لایه از آن جدا شده اند. مردم شریف ایران هرگونه فرصتی را به سردمداران ج. اسلامی دادند تا بلکه صدای آنها را بشنود. در طول ابن چهل سال هر جناحی از حکومت که امام امور را در دست گرفت بجای پرداختن به نیازها و مطالبات مردم، به غارت و چپاول ثروت ملی کشور ما مشغول شد.

 

شخص علی خامنه ای و سرداران فاسد و جنایتکار سپاه با پیش گرفتن استراتژی هلال شیعی و سیاست اتمی، کل منطقه خاورمیانه را به آتش کشیدند و تمام کشورها جهان را به تخاصم با ایران وادار کردند. ناکارآمدی سیاسی و افتصادی این حکومت حاصلی جز جنگ و تنش، فقر و فلاکت و ایجاد باندهای مافیایی و دزد و جنایتکار نداشته است. در حکومت فقها نه تنها انسان ایرانی که زیست بوم این جغرافیا و کهن و تمدن هزاران ساله اش در معرض نابودی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی کشور ما را به لبه پرتگاه نیستی کشانده است.

 

در طول استقرار حکومت دین سالاران فاسد بیش از ۸ میلیون از زنان و جوانان ایران، نخبگبان ایران مجبور به ترک میهن خود شده اند. خانواده های ایرانی بخاطر عدم امنیت و بی آیندگی فرزندانشان در گوشه و کنار جهان آواره شده اند. فقر و فحشا و اعتیاد گلوی جوانان ایران را می فشارد. آپارتاید جنسیتی زنان ایران را به بردگی گرفته است. تبعیض ساختاری رمقی برای یک زندگی ساده و معمولی در کشور ما نگذاشته است.

 

امروز دختران و پسران، مادران و پدران، کارگر و معلم، دانشجو و استاد دانشگاه، هنرمند و نویسنده و وکیل، کارمند و کاسب، پیر و جوان بپا خاسته اند تا حق خود از این قوم ظالم که بنام خدا و دین هستی آنها را ساقط کردند، بستانند. ترک ها،کردها، بلوچ ها، اعراب و ترکمنان ایرانی با این کنسرت ملی برای نجات ایران هم آوا شده اند. امرور آنچه در خیابانهای ایران اتفاق می افتد اعتراض نبست، یک انقلاب تمام عیار است برای نجات زندگی همه ساکنین ایران زمین از دست مرگ، از دست جمهوردی اسلامی.

 

امروز فرزندان ایران تصمیم گرفته اند تا کشور ایران را از لوح وجود این جانیان پاک کنند. امروز کسی نمیتواند نظاره گر باشد و تک تک شهروندان ایران در این تحول تاریخی مسئولیت دارند. مبارزه زنان و جوانان ایران احترام جهانیان را برانگیخته است.

 

شورای مدیریت گذار در کنار مردم شریف ایران ایستاده است و بنا بر مسئولیتی که در این شرایط تاریخی احساس میکند، از همه اقشار و گروه های اجتماعی متشکل، از کارگران، معلمان و همه اصناف، از کسبه و بازاریان ایران درخواست می کند که با دست زدن به اعتصاب سراسری از فردا، شنبه نهم مهرماه به یاری جوانان ایران بشتابند تا در یک همیاری ملی برای نجات ایران همصدا شویم.

 

اعتصاب را آغاز کنیم تا پشتوانه اعتراضات باشد. مبارزه و نا فرمانی مدنی زنان و مردان ایران برای رسیدن به آزادی بر حق است و شکست ناپذیر. عزم راسخ شما برای تغییر، آغاز فصل جدیدی از تاریخ کشور ما و پایان حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود.

                                                          

پیش بسوی اعتصابات سراسری.

 

پیروز باد انقلاب زن- زندگی- آزادی

دبیرخانه شورای مدیریت گذار

جمعه هشتم مهر ماه ۱۴۰۱