Health

بیانیه جبهه ملی خارج از کشور - نه به انتخابات

هموطنان
 
جبهه ملی ایران از هنگام تأسیس توسط زنده یاد دکتر محمد مصدق، برابر با منشور جبهه ملی ایران، در مواقع سرنوشت ساز، در آگاهی دادن به مردم ستمدیده ایران پیشگام بوده است.

نمونه – آگاهی یافتن آیت اله بهشتی از متن قطع نامه جبهه ملی ، یک روز پیش از گرد هم آیی در میدان فردوسی – تهران ، در بیستم خرداد سال 1360 ، باعث شد تا خمینی در نطقی  ، به گفته خبر گذاری ها ، جبهه ملی و ملی ها را مرتد و خونشان را حلال اعلام کند. 
 
نظام جمهوری اسلامی بدلیل جنایت هایی که انجام داده، فاقد پایگاه مردمی و حقانیت قانونی است.» بخشی از قطع نامه گردهمایی جبهه ملی، در میدان فردوسی تهران، 
 
در وضعیت فوق العاده آن دوران بدلیل جنگ ایران و عراق و همکاری های تنگا تنگ هوا خواهان خمینی، حزب توده و فداییان اکثریت و نیز گرایش مذهبی حاکم بر جامعه، تعدادی از هموندان شورای مرکزی جبهه ملی  بازداشت، پنهان و یا ناگزبر از جلای وطن شدند – از جمله دکتر حجازی ، دکتر مهدی اذر ، دکتر کریم سنجابی و مهندس هوشنگ  کردستانی و دیگر اعضای شورا .
 
جنگ، بهانه ای بود برای ادامه  سرکوبگری های بیشتر و بازداشت و اعدام ملی گرایان و آزادی خواهان، به ویژه آنکه تحریم انتخابات از سوی برخی از سازمان ها و شخصیت ها ی سیاسی، همچنین جبهه ملی برون مرز . پس از اعلام آتش بس و نوشیدن جام زهر توسط  خمینی، کشاندن مردم به پای صندوق های رای گیری تنها با وعده وعید ها امکان پذیر بود.
 
هموطنان – از آن پس حاکمیت اسلامی با طرح اصول گرایی و اصلاح طلبی  و با شعار بد وبدتر در چند دوره از انتخابات توانست با کشاندن بخشی از مردم به حوزه های رای گیری و با افزودن بر شماررای دهندگان برای خود به ظاهر مشروعیتی کسب نماید.
 
این بار اما، مردم دیگر حاضر به شرکت در بازی ها و ترفند های انتخاباتی از پیش  مهندسی شده بسیار آشکار سردمداران نظام  استبداد مذهبی، آزادی کش و ضد ایرانی  که، مردم را از هستی ساقط کرده و همه حقوق انسانی و شهروندی آنان را زیر پا  نهاده است، نیستند و تا تحقق آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی از پای نخواهند نشست 
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور نمایش انتخابات کنونی برای برگزیدن رئیس جمهوری را تحریم مینماید  و از مردمی که تصمیم گرفته اند با ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابانها و اماکن، به کلیت نظام جمهوری اسلامی ولایی «نه» بگویند پشتیپانی میکند . 
 
جبهه ملی ایران خارج از کشور
بیست و پبجم مه 2021