Health

بیانیه جبهه ملی ایران در خارج از کشور در رابطه با سفر رئییسی به امریکا

اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد هرساله در تاریخ ۲۱ سپتامبر برگزار میشود. در این اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل شرکت و هریک گزارشات مرتبط با کشور خود را طی سخنرانی ای در مجمع عمومی بیان میدارند. برابر با اعلام سخنگوی دولت، ایراهیم رئيسی رئیس جمهور نظام اسلامی در این اجلاس شرکت میکند.
 
هموطنان: رئیسی یک جنایتکار و آدمکش حرفه ای است و از اوائل انقلاب تا کنون وی در مصدر بسیاری از سازمان های حکومتی قرار داشته و در هرمقامی که وی عهده دار بوده شاهد جنایت هولناک او بخصوص در دهه ۶۰ بوده ایم. رئیسی بالاترین جنایت آدمکشی خود را در سال ۱۳۶۷ همراه با سه نفر دیگر با عنوان قاضی های شرع (مرگ) انجام داد. در آن هنگام درمدت تنها سه تا چهار هفته این جنایتکاران با دستور خمینی حکم قتل بیش از ۳۶۰۰ زندانی را صادر کردند، که بسیاری از آنان مدت زندانی خود را نیز سپری کرده بودند. بسیاری از این زندانیان جوان، دانشجو و یا فارغ اتحصیلانی بودند که بدلیل تفکر سیاسی در زندان بسر می بردند.
 
اکنون این جنایتکار که به «آیت اله مرگ» نیز مشهور است در نظر دارد بعنوان نماینده مردم ایران در اجلاس سالیانه سازمان ملل شرکت و از جانب مردم ایران گزارش سالیانه کشور ایران را به سازمان ملل ارایه دهد. این جنایتکار منتخب مردم ایران نیست و نمیتواند نمایندگی مردم ایران در این اجلاس را داشته باشد!.
 
قابل ستایش است که سازمانهای مدافع حقوق بشر، احزاب و سازمانهای سیاسی خارج از کشور از مقامات امریکا خواسته اند تا از صدور ویزا برای رئيسی و همراهانش خودداری نماید، ولی ایالات متحده آمریکا برابر با چارتر سازمان ملل نمی تواند از صدور ویزا برای افرادی که  بعنوان نماینده حکومتهای عضو سازمان ملل بخواهند در اجلاس سالیانه شرکت کنند جلوگیری کند.
 
بنابراین بمنظور نشان دادن به جهانیان که رئیسی منتخب مردم ایران نیست، بسیاری از مبارزان و فعالین راه ازادی در جلوی ساختمان سازمان ملل در نیویورک در روز ۲۱ سپتامبر تجمع و با تظاهراتی به مردم آزاده جهان اعلام خواهند داشت «رئيسی منتخب مردم ایران نیست و نمی تواند نمایندگی مردم ایران را داشته باشد. وی جنایتکاری بالفطره و مشهور به قاضی مرگ است». در این تجمعات اعلام خواهد شد وی در یک انتخابات فرمایشی توسط خامنه ای به ریاست جمهوری برگزیده شده است. در این تجمعات مبارزان راه آزادی فریاد خواهند زد و به جهانیان اعلام میدارند «ابراهیم رئیسی قاتل است و صلاحیت نمایندگی مردم ایران  در سازمان ملل متحد را ندارد».
 
جبهه ملی ایران-خارج از کشور شرکت در تظاهرات روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر در مقابل سازمان ملل را به همه ایرانیانی که برایشان مقدور است توصیه میکند تا در این گردهمآیی شرکت، با دیگر گروه های مبارز و آزادیخواه آشنا، و هم صدا رژیم جنایتکار و دیکتاتوری مذهبی را در دیدگاه مردم جهان رسوا نمایند.
 
جبهه ملی ایران-خارج از کشور
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۴ شهریور۱۴۰۱