Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور

ملت بزرگ ایران؛

تبریک صمیمانه ما را برای پیروزی و رسیدن به همبستگی ملی در برابر نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی، پذیرا باشید!

 جبهه ملی ایران – خارج از کشور از تمام هموطنان که در برابر فشار، جنگ روانی و تبلیغاتی  و تهدیدها از جانب خامنه‌ای و شرکا ایستادند و با صلابت تمام با رای ندادن به انتصابات نظام، نه بزرگی به جمهوری اسلامی بویژه به رهبر نظام گفتند، تبریک گفته و آنرا گامی مثبت در جهت رسیدن به حقوق انسانی و شهروندی مردم ایران میداند.

 خامنه‌ای و سردمداران رژیم، تلاشهای بسیار کرده‌اند تا بتوانند با تهدید، “قاضی مرگ”، رئیسی را بر مردم ایران تحمیل کنند. نظام استبدادی، در دو هفته پیش از انتخابات، تعداد بسیاری از فرزندان شجاع و شایسته ملت را ربوده و در زندانهای مخوف اسیر کرده، تا بتوانند مردم را مأیوس و به آنچه که می‌خواهند مردم را تسلیم کنند.

هموطنان – نظام جمهوری اسلامی در بحران خود ساخته در حال غرق شدن است و به هر سویی چنگ می‌اندازد تا بتواند از این بحران خلاص شود. لازم است با هوشیاری به مقاومت مدنی ادامه داده و نقشه های رژیم را نقش بر آب نماییم.

هم‌میهنان گرامی، نظام جمهوری اسلامی همچون افعی‌، در حال پوست اندازی است، تا به یک اژدهای مخوف تبدیل شود. پیروزی شما و تحمیل اراده تان به نظام، تا حد زیادی جلوی این دگردیسی نظام را گرفته است، اما برای نجات کشور از جنگال دیو صفتان، باید نظام استبدادی را برای همیشه به گورستان تاریخ سپرد.

 یکبار دیگر پیروزی نه به جمهوری اسلامی که برآمده از همبستگی ملی مردم ایران است را به ملت بزرگ ایران صمیمانه تبریک گفته و امیدواریم تا در آیند نزدیک شاهد پیروزیهای چشم گیر دیگر شما باشیم.

 جبهه ملی ایران-خارج از کشور

22 ژوئن 1021