Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور

هم‌میهنان گرامی

در پیِ خیزش انقلابیِ انجام شده توسط ملت ایران در ماه‌های اخیر مشهور به: انقلاب مهسا یا انقلاب “زن زندگی آزادی”، شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای بیان کردند: “چنانچه مردم به من وکالت بدهند من حاضر به انجام‌وظیفه به عنوان صدای ملت بطور فرا جناحی هستم…(نقل به مضمون).”

در پیِ اظهار آمادگی رضا پهلوی برای ایفای نقش وکالت، هواداران نظام پادشاهی به همراهِ جمعی از سایر فعالان سیاسی غیرِپادشاهی خواه، با طرقِ مختلف از وکالت ایشان پشتیبانی کردند و برخی دیگر با این وکالت مخالفت ورزیده و حتا آن را خطرناک یا موج سواری بر اعتراضات مردم دانستند.

در این میان گروهِ سومی نیز مانند جبهه ملی ایران-خارج از کشور هستند که بدون ورود به این مناقشه، از هر نوع حمایت در هر سطح که از خیزش انقلابی ملت ایران بشود، خرسند می‌شوند و برای آن آرزوی موفقیت می‌کنند.

جبهه ملی ایران-خارج از کشور، از آنجا که برای خود بطور ذاتی یک مأموریت ائتلافی قائل است از موضع گیریِ رسمی در این مورد خودداری کرده و اعضای آن قادر هستند بطور مستقل، موافق، مخالف یا نسبت به این وکالت بی‌طرف باشند و نظرات خود را در هر مبنا با مسئولیت شخصیِ خود، در قالب یادداشت، مقاله یا مصاحبه عنوان بفرمایند.

هم‌میهنان

ما اکنون هر نوع اقدام موثر شاهزاده رضا پهلوی در حمایت از خیزشِ انقلابی مردم ایران را به مثابه دفاع از منافع‌ملی، وحدتِ‌ملی و آزادی مردم ایران ارزیابی می‌کنیم. از این روی به نظر می‌آید خیزش انقلابی مردم ایران برای آزادی و رهایی از اسارت توسطِ حکومتی مرتجع، به غایت دزد و جنایتکار به سه تلاش بطور همزمان نیازمند است:

۱- تأسیسِ یک ستاد راهبردی یا راهبری برای هماهنگی بین مبارزات میدانی در تمام مناطق ایران

زنده ماندن این مبارزات در داخل ایران و کفِ خیابان‌های آن، اساساً منشأ اثر برای پیروزی ملت و هرنوع چانه‌زنی به نفعِ ملت خواهد بود. فرماندهیِ مبارزات چه در سطحِ سیاسی یا میدانی با توجه به سابقه جنایت پیشگیِ رژیم حاکم بر ایران، نباید در داخل قرار داشته باشد، چراکه اعضای آن در خطر شناسایی، حذف، تهدید یا تطمیع قرار می‌گیرند. این ستاد ضرورتاً باید خارج از دسترس عوامل حکومتی باشد.

۲-  انجام رایزنیِ موثر منطقه‌ای و جهانی

جلب حمایت جهانی و منطقه‌ای در قالب دولت‌ها، احزاب و نهادهای سیاسی-اجتماعیِ همه دنیا از خیزش انقلابی مردم ایران و آشنا کردن آنان با اهدافِ این انقلاب که در قالب “زن زندگی آزادی” به سادگی بیان شده است و تأکید بر صلح‌طلب بودن و دوستی ملت ایران با همه مللِ منطقه در پایبندی به تمامیِ تعهدات شناخته شده عام جهانی و روابط محترمانه متقابل با همه همسایگان که نیاز به رایزنیِ یک چهره شناخته شده دارد.

۳ – زمینه سازی برای تدارکِ یک دولت موقت

که در صورت لزوم بتواند مدیریت کشور را پس از سقوط حکومت تا تشکیلِ دولت منتخب به عهده بگیرد.

لازمه تأسیس این دولت موقت، فراسیاسی بودن (تکنوکرات) اعضای آن با دوری از حاشیه‌های حزبی است. هدف، توانمندی علمی یا تخصصی داشتن، فارغ از هر نوع گرایش سیاسی، تباری، مذهبی… به منظور حفظ ثروت‌، سرمایه‌های ملی و بوروکراسیِ حقوقی، به جهتِ حفظ شیرازه ساختار کشور و امنیت مردمان است.

ما امیدواریم شاهزاده رضا پهلوی در انجام مأموریتی که برای خود با هدفی مشترک برای همه ما ایرانیان قائل شده‌اند، گام‌هایی موثر و موفق برداشته تا بیشتر عامل اعتماد برای ملت باشند و همچنین با تشویق مردم، ایشان نیز با عزمی جزم‌تر برای رهایی هموطنان و کیان ایران کوشنده بوده تا این روزهای تاریک و کابوس‌وار هرچه سریعتر به پایان رسند.

جبهه ملی ایران-خارج از کشور