Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور : کشتار درسراوان

هم میهنان گرامی 

گزارشاتِ واصله از استان سیستان و بلوچستان حکایت از رهاشدگیِ وظایفِ حکومتی، توسط حُکامی دارد که به جز فرقه گرایی و تبهکاریِ اقتصادی، مهارتی نداشته و ندارند.
 
با کمال تاسف در استان سیستان و بلوچستانِ از دیرباز به دلیلِ فقدان رویکردی مردمی، علمی و مسئولیت پذیرانه، در مراکزِ تصمیم گیری دولتی یا حکومتی، همواره مردم این استان مورد بی اعتنایی و رهاشدگی توسط مراکزِ قدرت قرار گرفته اند که به تبعِ آن متأسفانه برخی از این مردم برای تأمین معیشت خود و خانواده عزیزشان مجبور به استفاده از روش هایی دونِ شأن یک ایرانی و مغایر با کرامات انسانی بوده اند، که مسئول آن بلاشک، در همه دوران، ساز و کار فاسد اداری و سیاسی حکومت بوده است.
 
سوختبران که از دهک پایین اقتصادی (فقیر و مظلوم) سراوان هستند، برای امرار معاش خانواده، جانِ خود را به خطر می اندازند و با درآمدی بسیار ناچیز، تن به خطر داده تا با حملِ سوخت از خاکِ ایران به آن طرف مرز و فروش آن درآمدی اندک بدست آورند. اینان زندگیِ بسیار ناچیزی را برای خود و خانواده مهیا میکنند که به عنوان شهروند ایرانی شأنی بسیار معظم تر و برازنده تر دارند.
 
برخی از مردم وابسته به افراد سوختبر در روز سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹، به منظور اعتراض به خشونتِ غیر ضروری و نابجایِ نیروهای مرزی، یعنی هدف قرار دادنِ سوختبران مرزی با تفنگهای جنگی، در مقابل فرمانداری تجمعی انجام دادند که بجای فهم و پذیرشِ اعتراض آنان توسط فرماندار، و پیدا کردن راهکاری اصولی برای پایان دادن به این وضعِ نا به هنجار یا حداقل همدلی کردنِ مقامات ارشد استانی یا حکومتی، پاسخ آنان را با تهدید بیشتر دادند و با وارد کردن اتهاماتی به آنان چون وابستگی به گروه های تروریستی یا دولتهای خارجی… سپس سرکوب آن مردم معترض را چنان شدّت داده که برابر با گزارش نگهبان حقوق بشر به علتِ ازدیاد مجروحان، بیمارستان رضایی سراوان  با کمبود خون مواجه گردیده است.
 
در نتیجه آن اقداماتِ نابخردانه حکومتی، تظاهرات مردم فقیر و مظلوم نیز شدّت یافته و مردم به فرمانداری شهر حمله کرده و خساراتی به ساختمان وارد می کنند. خبرگزاری های متعددی کشته و مجروح شدن مردم فقیر و مظلوم سراوان را بازتاب داده و به نظر می رسد در شهرهای دیگر استان از جمله شهر زاهدان، مردم به پشتیبانی از معترضان تجمع داشته اند. حکومت ایران طبق معمول برای جلوگیری از سراسری شدن اعتراضات، اینترنت سراوان را قطع کرده تا خبر کشته شدن احتمالی افراد بیشتر و گستردگیِ اعتراضات سایر مردم فقیر سراوان به سایر استانها گزارش نشود.
 
محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با تایید کشته شدن دو نفر از سوخت‌بران گفته است که یکی از این افراد با تیراندازی مأموران مرزی دولت پاکستان کشته شده‌ است. او همچنین با اشاره به حمله به فرمانداری شهر سراوان اعتراف کرده است که برخی از افرادِ معترض پس از «شکستن شیشه‌های فرمانداری از آنجا متفرق شده اند» که در این صورت شدّت عمل علیه مردم بدون توجیه می نماید.
 
شهروندان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان برای جلوگیری از گرسنگی و سختی معیشت شبیه سایر نقاط مرزی ایران از جمله کولبران در کردستان با استفاده از این نوع روشهای غیر متعارف که در همه قوانین، قاچاق کالا نامیده می شود، جهتِ حفاظت اقتصادی از خود و خانواده استفاده می کنند که بدون شک امری نامبارک و تنها تلاشی از روی استیصال برای حفظ بقا است. مسئولیت این نوع رفتار نامتعارفِ شهروندان تنها به مسئولان نالایق حکومتی باز می گردد که از جمله جرایم آنان باید دانست.
 
ما کشتار و اعدام شهروندان ایرانی را بنا به هر دلیل که باشد، به ویژه مردم فقیر نگاه داشته شده این مرز و بومِ ثروتمند را چه در استان سیستان و بلوچستان باشد و یا هر نقطه دیگر از خاکِ این میهن به بند کشیده، به شدت محکوم می کنیم.
 
جبهه ملی ایران–خارجِ کشور به دبیری دکتر امیر هوشمند ممتاز