Health

بیانیه جبهه ملی ایران--خارج‌ از کشور -- پیرامون جلو گیری از ورود شیر زنان به ورزشگاه فوتبال مشهد .

 فیفا خواستار توضیح فدراسیون فوتبال ایران در خصوص رویداد مشهد شد».

روز  سه‌شنبه نهم فروردین مسابقه فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد بر گزارشد .
از آنجا که گفته شده بود زنان حق ورود به ورزشگاه را دارند شماری از بانوان علاقمند به فوتبال  از پیش بلیت خریداری کرده بودندبا این وجود از ورود بانوان به ورزشگاه جلوگیری شد. از این رو آنان دست به اعتراض زدند. که از حمایت مردم برخوردار بود.
نیروهای انتظامی برای متفرق کردن و جلوگیری از  گسترش اعتراض ها از گاز اشک آور استفاده کردند که در نتیجه آن شماری از تظاهرکنندگان آسیب دیدند . مقام های فدراسیون ادعا کردند که بلیت ها تقلبی بوده است.
جالب این جاست که این تقلبی بودن شامل حتا یکی از بلیت های مردان نشد.
گفته میشود  نماینده علی خامنه ای در مشهد گفته بوده است که مشهد متعلق به  اوست و اجازه نمی‌دهد زنان برای دیدن مسابقه بروند.
ننگ بر نظامی که یک  آبله می تواند  بخود اجازه دهد تا  برای ورزش مملکت که در ارتباط با او نیست تصمیم بگیرد و نیروهای انتظامی هم از تصمیم او پیروی کنند.
خوشبختانه تصمیم  غیر انسانی یک آدم عقب مانده و آبله و استفاده از گاز اشک آور بر روی  زنان ورزش دوست در رسانه های جهانی ،بار تاب گسترده ای پیدا کرد تا حدی که فیفا از فدراسیون فوتبال ایران  توضیح خواست.
جبهه ملی ایران– خارج از کشور — این عمل وحشیانه و غیر انسانی را به شدت محکوم می‌کند و از مقام های فیفا انتظار دارد موضوع را مورد پیگیری قرار دهند و مجازات های سختی برای  آمران این جنایت ونیز  جلوگیری از تکرار ان اتخاذ نماید.
 جبهه ملی ایران– خارج از کشور
اول اوریل 2022