Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور پیرامون شدت سرکوب در شهرهای کردستان

رهبر رژیم علی خامنه ای در سخنرانی روز شنبه ۲۸ آبان فرمان شدت سرکوب صادر و بطور تلویحی فرمان قتل جوانان بازداشت شده در زندانها را اعلام نمود. خامنه ای ضمن توضیحاتی که برای جنگ ۸ ساله با عراق داشت، تهدید کرد در آن جنگ تمام جهان همراه صدام بودند ولی رژیم صدام را شکست داد. بنابراین جنبش انقلابی مردم را هم سرکوب خواهند کرد. به نظر میرسد خامنه ای با پریشانی خاطر رو به رو است و هزیان میگوید. حرکت مردم ایران بویژه جوانان بیش از ۹ هفته است شروع و تا سرنگونی رژیم ادامه خواهد یافت. این جنبش با انقلاب «زن-زندگی-آزادی» کلید خورد و توسط مردم ایران بدون حمایت کشورهای خارج ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور انتصابی خامنه ای نیز روز ۲۹ آبان در جلسه هیئت دولت قتل عام اعلام شده توسط علی خامنه ای را مورد تأیید قرار داده و حرکت انان را به خارج از کشور ایران ارتباط داد. وی با ناگوار دانستن انقلاب جوانان ایران، حرکت انقلابی را آشوب قلمداد کرده و بیان داشت ممانعت از آسیب ‌رسانی اغتشاشگران به جان و مال مردم، خواست همگانی وقانونی است که باید به فوریت به انجام برسد. وی اخبار مرتبط به جنبش انقلابی جوانان را دروغین اعلام کرد.

پس از سخنرانی خامنه ای و جلسه هیئت دولت دولت در روز ۲۹ آبان، نیروهای سرکوب با استفاده از هلیکوپتر، تانک و تفنگ سرکوب مردم کردستان بویژه در مهاباد، سقز، سنندج و دیگر شهرهای کردستان را شدت دادند و تمام راه های ارتباطی به کردستان را مسدود کرده اند. سرکوبگران مزدور و جنایتکار از گلوله جنگی برای کشتن مردم استفاده کرده و از تک تیراندازان روی بام ها هم استفاده میکنند. برابر با اخبار رسیده از داخل ایران مردم کردستان بشدت به غذا و برای مجروحان به دارو نیاز دارند.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور اقدام جنابتکارانه رژیم اسلامی بر علیه مردم به پاخاسته ایران بویژه مردم کرد ایران را بشدت محکوم میکند. و از تمام مردم شریف ایران درخواست دارد مردم ستمدیده کرد ایران را دریابند و با اعتراضات و اعتصابات و با ارسال غذا و دارو آنان را همیاری و کمک نمایند.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ مطابق با ۲ آذر ۱۴۰۱