Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور پیرامون ادامه احضار و بازداشت شهروندان بهائی و محروم کردن فرزندان آنان از تحصیل

برابر با گزارشات از زندانیان که رژیم بدلیل باور مذهبی اشان به بند کشیده است، رژیم سفاک با ادامه فشارها زندانیان را مجبور به اعترافات اجباری نموده است. بهائيان شهروندان ایرانی هستند و برابر با حقوق شهروندی که در منشور حقوق بشری سازمان ملل آمده حق دارند هر باوری داشته باشند و برابر با باورشان مناسک دینی و آئین خود را بجا آورند.

 در روزهای گذشته ده‌ها شهروند بهائی به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند. نماینده جامعه بهائی در سازمان ملل، روز چهارشنبه در توییتی خبر داد که دستکم ١٢۵ مورد سرکوب بهائیان تنها در ١٠ روز در ایران گزارش شده است. جامعه بهائیان در این توئیت تاکید کرده که این شهروندان بهائی یا دستگیر شده‌اند، یا منازلشان مورد یورش و تفتیش قرار گرفته یا اموالشان مصادره شده و یا از ورود به دانشگاه محروم شده‌اند.

 جنایات رژیم اسلامی برعلیه شهروندان بهایی ایرانی توسط سازمان ها و گروه های حقوق بشری در خارج و داخل ایران محکوم گردیده است. رژیم اسلامی بطور سیستماتیک بهائيان ایران را مورد ازیت و آزار قرار میدهد. از هنگام تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ ، صدها بهایی به خاطر اعتقاداتشان دستگیر و زندانی شده اند. و گفته میشود لااقل ۲۰۰ نفر بهایی اعدام شده اند یا دستگیر شده اند و دیگر هرگز چیزی از آن شنیده نشده است. در دو هفته گذشته خانه و کاشانه بهائیان در روشنکوه را تخریب، اموال و زمینهای  انها را مصادره کرده اند.

 جبهه ملی ایران خارج از کشور همگام با جامعه جهانی جنایات رژیم اسلامی ایران به ویژه  برعلیه شهرواند بهایی را بشدت محکوم میکند.

18 اگست 2022 برایر با 27 مرداد 1401