Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور - پشتیبانی از زنان شجاع ایران در مبارزه با حجاب اجباری

زنان شجاع ایران از روزهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون برای دفاع از حقوق شهروندی و انسانی هرگز از پای ننشسته اند. این شجاعت نه تنها از طرف  مردان ایران پشتیبانی و حمایت گردیده بلکه شجاعت آنان مورد حمایت و پشتیبانی سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر سازمان ملل بوده و در گزارشات سالانه سازمان سرکوب زنان برای احقاق حقوق بشری در ایران محکوم گردیده است.

 

حجاب اجباری زنان ایران در متن صریح قرآن نیامده و رژیم جمهوری اسلامی «حجاب اجباری» را به عناوین مختلف و با تهدید و قانونی کردن آن، آنان را از حق ازادی پوشش محروم کرده است. قانونی کردن حجاب اجباری از طرف نظام مورد تأیید آیت الله های غیرسیاسی ایران نیز نبوده و سرکوب زنان برای عدم رعایت حجاب اسلامی را محکوم کرده اند. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران که در حصر خانگی به‌ سرمی‌برد می‌گوید که پدرش با «حجاب اجباری» مخالف است و تاکید داشته اجباری کردن حجاب پس از انقلاب اقدامی نادرست و سیاسی بوده است.

 

زنان برای احقاق حقوق بشری خود بارها بمیدان آمده، راهپیمائی کرده و به قوانین غیر حقوق بشری رژیم شدیدا اعتراض کرده اند. در روزهای اول انقلاب مرتجعین اسلامی برای بقاء نظام عقب نشیتی میکردند، اما بعد از مدتی با ترفندهای گوناگون از جمله پخش اطلاعیه ها در معابر و مغازه ها و راه ندادن زنان بی حجاب به دوایر دولتی و وغیره زنان را مجبور به رعایت حجاب اسلامی کردند. تهدید و ارعاب زنان برای رعایت حجاب اسلامی از همان روزهای انقلاب تا کنون ادامه داشته است. درمقابل، مقاومت مردم به ویژه زنان شجاع  همگام با دیگرمبارزان راه ازادی افزایش داشته است.

 

زنان شجاع ایران از تاکتیک های بسیاری برای احقاق حقوق خود استفاده کرده اند. در دو سال گذشته زنان بویژه دختران، مبارزه خود را ادامه داده و با برداشتن روسری خود و بر سر چوپ نهادن به حجاب اجباری «نه» گفته و به مقابله با رژیم تبهکار اسلامی پرداخته اند. مزدوران حکومتی بسیاری از انان را دستگیر و در بیدادگاههای رژیم به سالها زندان محکوم کرده اند. قابل ستایش است که با شدت گرفتن سرکوب زنان، تصمیم زنان برای احقاق حقوق خود نیز شدت یافته است. مبارزه با «حجاب اجباری» به داخل اتوبوس، مترو و خیابان ها کشیده شده،  به ویژه در روزی که جمهوری اسلامی ان را روز عفاف و حجاب نام گذاری کرده بود، زنان به میدان آمدند و به حجاب اسلامی «نه» گفته و آن روز را روز مبارزه با «حجاب اجباری» نام گذاری کردند.

 

نظام جنایتکار اسلامی در لوای شعارهائی مانند  شعار مذهبی «امر به معروف و نهی از منکر»، گروهی چماقدار بنام گشت ارشاد، با اسلحه سرد و گرم برای سرکوب زنان به میدان می فرستد. این جنایتکاران با زنان ازادیخواه برخورد وحشیانه، سرکوب و بسیاری را بازداشت و روانه زندان می کنند، ولی زنان شجاع ایران علارغم سرکوبهای وحشیانه و خشونت بار درکف خیابان باقی مانده و تا بازگرفتن حقوق شهروندی و حقوق بشری خود هرگز از پای نخواهند ایستاد.

 

جبهه ملی ایران-خارج از کشور افزون بر پشتیبانی و حمایت بیدریغ خود از زنان مبارز ایران، اقدامات دد منشانه، سرکوبگرانه، زندانی کردن، آزار و اذیت زنان در فضاهای عمومی و معابر مختلف کشور را بشدت محکوم میکند و همگام با مردان دلاور ایران به حمایت و پشتیانی از جنبش مبارزه با «حجاب اجباری»  ادامه میدهد.

 

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

۲۵ ژوئيه ۲۰۲۲ مطابق با ۱ مرداد ۱۴۰۱