Health

بیانیه جبهه ملی ایران- خارج از کشور : پایداری کشاورزان زحمتکش اصفهان و‌ پشتیبانی دلاورانه مردم.

«چو تا کس  به ده کدخدایی کند،
                     کشاورز باید گدایی کند.»
                               فردوسی بزرگ .
پس از چند هفته که کشاورزان زحمت کش اصفهان در مورد کم آبی و نه رسیدن حق آبه اعتراض و در بستر خشک زاینده رود اجتماع کردند.
مردم حق شناس و دلاور اصفهان برای پشتیبانی از خواست های قانونی و انسانی کشاورزان به آنان پیوستند ، در زاینده رود چادر زدند و شب ها زیر چادر ها بسر می بردند .
حضور قابل تحسین مردم باعث شد تا جامعه روحانیت اصفهان به ویژه رو حامیان برجسته نیز به دفاع از کشاورزان بر خاستند .
پشتیبانی گسترده مردم و  روحانیان اصفهان از کشاورزان به توافقی میان نمایندگان آنان و مسیولان ‌اصفهان شد  که منجر به صدور توافق نامه سوم آبان گردید که در آن آمده بود توافق شد در سه ماه آینده حق آبه کشاورزان تامین شود .برای تضمین اجرا درست توافق قرار شد هر پانزده روز  یک بررسی صورت گیرد .چنانچه در تامین حق آبه قصور یا کوتاهی شده باشد اعتراض های  ادامه   پیدا خواهد کرد .در ضمن کشاورزان اعلام کردند که آبه آشامیدنی مردم تامین خواهد شد..
در پی این توافق ، مافیای قدرت برای بی اثر کردن آن ،با موافقت علی خامنه ای اقدام به فرستادن امنیتی ها و بسیجی ها برای  مقابله و رویارویی با مردم و آتش زدن چادر ها کردند که با مقاومت دلاوران مردم روبرو  شد تا جایی که جنابت کاران سر سپرده ولی فقیه در موارد زیادی فرار را بر قرار ترجیح دادند. همبستگی مردم در حمایت از کشاورزان زحمت کش اصفهان یک بار دیگر ثابت کرد که «اری به اتفاق جهان میتوان گرفت.»
جبهه ملی ایراد — خارج از کشور  _ قاطعانه از خواست های بر حق کشاورزان اصفهان دفاع میکند و   ضمن  تحسین و تمجید از پشتیبانی مردم ،انتظار دارد  آزادی خواهان و ملی گرایانه ایران در سایر استان ها به یاری مردم اصفهان بر خیزند و آنان تنها نگذارند. .
جبهه ملی ایران  — خارج از کشور _
ششم آذر ماه ۱۴۰۰‌ برابر با بیست و هفتم نوامبر ۲۰۲۱.