Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور - وزرای کنونی و سابق بهداشت و بیماری کوید 19 در ایران

افزایش قربانیان بیماری کوید 19 در ایران ، بسیاری از مردم را سخت نگران کرده است . طبق امار رسمی
تا کنون بیش از 110 هزار نفر جان باخته اند . واکسیاسیون به کندی پیش میرود . کارشناسانان امور پزشکی
و درمان میگویند ، امار رسمی تلفات و مبتلایان به بیماری نیر ، خیلی بیشتر از ان است که اعلام میکنند .
عین الهی وزیر کنونی بهداشت و درمان میگوید ، اگر واکسیناسیون مردم سرعت پیدا نکند ، موج جدیدی از
بیماری و تلفات بیشتری در ابان را شاهد خواهیم بود . او نگفت که چگونه از ابتدای همه گیری این بیماری در
ایران ، سردمداران جمهوری اسلامی و در راس ان علی خامنه ای با سخنان بیجا و غیرمسئولانه اش باعث و
بانی ادامه بسیار بالای بیماری و کشتار مردم بیگناه ایران بوده اند .
عین الهی مدعی است که پایه گزار طب سنتی و اسلامی است . همین اظهارات کافی است که حدس بزنیم چه
بر سر بهداشت و درمان در اینده خواهد امد . این طرز تفکر همان است که بعد از انقلاب خمینی گفت بروید
و اسلام را در دانشگاه ها پیاده کنید ! . به کلام دیگر ، بازگشت به 1400 سال پیش ، ارتجاع ودشمنی با دانش
و تمدن و پیشرفت چامعه بشری است .
از سوئی دیگر نمکی وزیر قبلی ، مشهور به چابلوس بزرگ ، یکی از مسئولان عمده کشتار ایرانیان در اثر
بیماری کوید 19 است . او فردی بی لیاقت ، بیسواد و گیج در امر واکسیاسیون مردم ایران بوده است و تنها
نگاهش به سوی مقامات بالا و دستورات انان بوده و از خود هیچ ابتکار و تصمیمی نشان نمیداد .
در نتیجه مردم سرگردان و بلا تکلیف برای واکسن به هر وسیله ای متوسل میشدند . از جمله هجوم به کشور
همسایه ایران ، ارمنستان برای تزریق واکسن بود که  یکی از استادان دانشگاه به تلخی فریاد براورد که این
داستان بیسابقه ، ابروئی برای ما در سطح جهان باقی نگذاشته است . در نتیجه اکنون برخی از کشورها مانند
ژاپن به علت امار بسیار بالای جانباختگان و شیوع غیر قابل مقایسه با بسیاری از کشورها ، از سر ترحم  به
مردم ایران ، حاضربه فروش مقادیر قابل توجه واکسن به جمهوری اسلامی شد .
موضوع مهم دیگر در این رابطه ، تهیه و پخش واکسن برکت در ایران است که افراد و بنیاد های وابسته به
مقامات جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران وعوامل خامنه ای ادعا کردند که ما واکسن تهیه کرده ایم و
به اقای خامنه ای هم تزریق کردیم که هیچ معلوم نیست انچه در برنامه تلویزیونی نشان دادند و ادعا کردند
که واکسن برکت است چه نوع واکسنی بوده است ؟ . این در حالیست که پزشکان و مردم میدانستند هیچ مرجع
معتبر جهانی ، موثر بودن و یا درجه ای ازتاثیر ان را تائید نکرده اند . در نتیجه پس ازتلف کردن وقت زیاد
اکنون مجبور به اعتراف شدند و متوسل به خرید از خارج شده اند .
جبهه ملی ایران در خارج از کشور بر این باور است که تا زمانی رژیم جمهوری اسلامی با ان قانون اساسی
و ولایت فقیه در ایران حاکم است در هر کاری از جمله امور بهداشت و درمان که دخالت کند با افتضاح و
ضرر و زیان همراه میشود به ویژه که عمده افرادی که در راس امور مملکت قرار میکیرند ، عناصری سبک
مغز ، بی لیاقت و خرافاتی و یا فاسد و سود چو و چابلوس اند .
جبهه ملی ایران – خارج از ایران
9 سپتامبر برابر با 18 شهریور 1400