Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور - فراخوان کمک سندیکاهای کارگری جهانی در پشتیبانی از اعتراضات و اعتصابات کارگران و مزدبگیران

هموطنان گرامی خارج از کشور

نزدیک به دو هفته است که کارگران و مزدبگیران پیمانی زحمتکش و مظلوم شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سراسر کشور و در مراکز متعدد، در اعتراض به کمبود دستمزد که برای تامین یک زندگی حداقلی آنان کفایت نمی‌کند و همچنین اعتراض به کم بودن روزهای مرخصی ماهیانه و نامناسب و غیر بهداشتی بودن و سختی شرایط محیط کار، دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.

 تاکنون سازمانها و سندیکا های بسیاری در داخل و خارج از ایران پشتیبانی خود را  از اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران اعلام داشته اند. درمقابل این حق‌طلبی و اعتراض مسالمت‌آمیز، مسئولان به جای گوش دادن به خواست و مطالبات بر حق و قانونی آنان و کوشش در رفع تنگناهایشان، اقدام به  سرکوب و اخراج گروهی صدها تن از آنان کرده ‌اند۰

حکومت جمهوری اسلامی، نظر به اینکه برنامه صحیح و سیاست‌های اقتصادی روشن برای برآورده کردن نیازمندیهای کارگران و مزدبگیران ندارد، به سرکوب هرچه بیشتر کارگران و مزدبگیران رو خواهد آورد. به منظور پشتیبانی و جلوگیری از سرکوب گسترده این گروه کارگران ستمدیده توسط رژیم،  کمک و پشتیبانی سندیکاهای بین المللی ضروری است تا رژیم نتواند  پنهان از چشم جهانیان به سرکوب کارگران معترض ادادمه دهد. هم کنون سندیکای بین المللی همبستگی و مبارزه در برزیل، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، الجزایر، ترکیه و چند کشور دیگر پستیبانی از اعتراضات و اعتصابات کارگران ایران  را اعلام کرده اند. لازم است این پشتیبانی بین المللی سراسری  شود تا رژیم را ملزم نماید دست از سرکوب برداشته و به درخواست وتامین نیازمندیهای کارگران گوش فرا دهد.

بدین منظور جبهه ملی ایران خارج از کشور از تمام فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی   در خارج از کشور، در هر شهری و کشوری که ساکن شده اند تقاضا دارد با سندیکای کارگری کشوری و شعبه شهری که در انجا اقامت دارند تماس حاصل کرده و از آنان بخواهند  هر نوع همبستگی و پشتیبانی خود را از مطالبات بر حق کارگرانی که در اعتصابات سراسری جاری مشارکت دارند دریغ نکنند.

 هموطنان گرامی سکوت و بی تفاوتی نسبت به جنایات رژیم اسلامی حاکم بر ایران  جایز نیست و چشم امید کارگران تحت ستم و خانواده های بی پناه انان در گرو قبول مسئولیت  و اقدام جمعی ما در راستای حمایت از خیزش انان است.

 پاینده و سربلند  ایران و مردم نجیب و در بند بویژه  کارگران رنجکش در حال اعتصاب.

جبهه ملی ایران خارج از کشور

 ژوئن 2021 برابر با 9 تیر0 140