Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور : سال ۲۰۲۳ میلادی خجسته باد

هم‌میهنان: شروع سال ۲۰۲۳ را به شما و بویژه هموطنان مسیحی در داخل و خارج از کشور شادباش میگوییم. سالی که گذشت پر از فراز و نشیب برای مردم ایران بود. امّا خیزش انقلابی «زن-زندگی-آزادی» که با قتل مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاق و نهی از منکر نظام اسلامی شروع شد، بزرگترین حرکت انقلابی مردم ایران پس از شروع انقلاب اسلامی در ایران است وادامه دارد.
انقلاب «زن-زندگی-آزدای» در داخل و خارج ایران باعث اقدامات چشمگیری در بین مردم و اپوزیسیون رژیم اسلامی گردید. مردم ایران در خارج از کشور، که در چهار دهه گذشته نتوانسته بودند با هم همگامی مؤثری داشته باشند با اقداماتی شایان موفق شدند صدای انقلاب جوانان داخل ایران را به جهان برسانند. مردم با اجرای تظاهرات در سراسر جهان توانستند مردم و پارلمان کشورهای اروپایی و آمریکا را مجاب کند و رژیم ایران را برای سرکوبهای غیر انسانی محکوم کنند. دراین راستا رژیم اسلامی را از کمیسیون زن سازمان ملل اخراج کردند. هم اکنون کشورهای اروپای غربی از جمله انگلستان درحال پروسه برای قراردادن سپاه پاسداران رژیم در لیست تروریستی جهان است. افزون براین سالی که گذشت سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور، زبان، تبار و گرایش عقیدتی بود.
 حرکت انقلابی مردم در داخل ایران باعث گردیده نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور پروسه همکاری و هماهنگی ای را شروع نمایند. شخصیت های شناخته شده سیاسی و غیرسیاسی اقداماتی را شروع کرده اند که پتانسیل آن را دارد تا به یک شورای راهبردی برای اقدامات لازم که بتواند بدیل رژیم اسلامی در ایران را به جهانیان ارایه دهد گردد و همزمان حرکت انقلابی مردم را هدایت نماید.
جبهه ملی ایران خارج کشور، ضمن تبریک سال نوِی میلادی به تمامیِ هم‌‌‌میهنان در ایران و سراسر جهان امیدوار است انقلاب «زن-زندگی-آزادی» و مبارزه مداوم مردم ایران تا سرنگونی رژیم اسلامی در ایران ادامه یابد.
جبهه ملی ایران خارج از کشور
۴ ژانویه ۲۰۲۳ – ۱۴ دیماه ۱۴۰۱