Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور در پشتیبانی از حرکت اعتراضی معلمان

هموطنان
 
به پا خیزید و از معلمان و دیگر اقشار زحمت کش کشور که قادر به تأمین معاش اولیه زندگی خود نیستند پشتیبانی نماید
 بار دیگر رژیم جنایت پیشه حاکم براین به صفوف معلمان که برای احقاق حقوق شهروندی خود در جلوی مجلس فاسد اسلامی تجمع کرده بودند توسط نیروهای امنیتی امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۰، حمله برد. معلمان در این اعتراضات مساله معیشت خود و تبعیض علیه آنان با گسترش فقر که در چند سال‌ گذشته بدتر شده است شعار میدادند. مهمترین مطالبات فرهنگیان که پیشتر هم بارها موجب اعتراض سراسری آنان شده همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان مبتنی ‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری، رتبه‌ بندی معلمان شاغل ۸۰ درصد حقوق‌ هیات علمی و مطالبه پاداش سنوات بازنشستگان ۹۹ بوده است.
 
رهبران جمهوری اسلامی بدلیل اینکه قادر نیستند مطالبات صنفی معلمان و اقشار زحمت کش را برآورده کند با آنان برخوردی قهرآمیز داشته اند.
 
 هموطنان – با حقوق و مزایایی که به معلمان میدهند و بخصوص معلمان بازنشسته امکان بر گزاری زندگی ساده اولیه هم وجود ندارد. این در حالی است که ابراهیم رییسی پیش از ریاست جمهوری و همچنین بعد از انتخابات فرمایشی شخصاً وعده اجرای قانون رتبه‌ بندی معلمان با هدف بهبود معیشت آنان را داده بود، اما پس از روی کار آمدن شاهد افزایش شدت برخورد با اعتراضات صنفی از جمله معلمان هستیم.
 
جبهه ملی ایران خارج از کشور حمله نیروهای امنیتی روز ۲۲ آذر رژیم جنایتکار به تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس فرمایشی رژیم را بشدت محکوم میکند، و از مردم شریف ایران خواستار است نه تنها از فراخوان اعتراضی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در سراسر کشور پشتیبانی نمایید، بلکه بمنظور دادخواهی و حمایت از آنان به صفوف اعتراضی انها در سراسر کشور به پیوندید.
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
 
14 دسامبر 2021 برابر با 23 اذر 1400