Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور : خامنه ای رییس جمهورش را انتخاب کرد

خامنه ای ابراهیم رییسی را بعنوان رئیس جمهور اسلامی انتخاب کرده و منتظر است تا پس از برگزاری انتخابات نام او را اعلام نمایند.

برای آن که  ابراهیم رئیسی، برگزیده رهبر، رئیس جمهور شود لازم بود صلاحیت  بسیاری از نامزدها توسط شورای نگهبان  رد شود. از جمله رد صلاحیت شدگان  محمود احمدی نژاد که دو دوره چهار ساله جمعا هشت سال رئیس جمهور برگزیده رهبر بود٬ علی لاریجانی که دوازده سال با حمایت رهبر خامنه ای  بر کرسی  ریاست مجلس اسلامی  تکه زده  بود و چند تن دیگر. افزون براین رد صلاحیت شدگان، هنگامی که حسن خمینی نوه آیت الله خیمنی بنیانگذار رژیم جمهوری اسلام برای کاندید شدن از بیت رهبر خامنه ای استفسار کرد، به وی گوشزد شد که از کاندید شدن صرفنظر کند، در غیر آنصورت او هم رد صلاحیت خواهد شد.
 
پرسش این است، اگر این ها صلاحیت نامزدی (و نه) ریاست جمهوری را ندارند چگونه قبلا صلاحیتشان برای رئیس جمهور و رییس مجلس اسلامی بودن تایید شده است؟
 
جالب اینجاست فردی که پیشتر صلاحیت او برای نمایندگی مجلس اسلامی رد شده بود، صلاحیت او برای ریاست جمهوری تایید شده است!
 
این همه نشانده سر در گمی و پریشان حالی سردمداران نظام به ویژه  علی خامنه ای است. تصمیم بزرگ مردم در تحریم کردن انتخابات و ماندن در خانه ها در روز ۲۸ خردادماه خواب آنها را آشفته کرده است؛ روزی که مردم خشم کوبنده و سکوت سنگین خود را نسبت به جمهوری اسلامی  با ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابان ها نشان خواهد داد و به حکومت مطلقه رای منفی خواهند داد.
 
جبهه ملی ایران خارج از کشور انتخابات فرمایشی خامنه ای را محکوم و از تصمیم مردم برای نه گفتن به انتخابات فرمایشی و نه گفتن به جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند.
 
جبهه ملی ایران خارج از کشور
 
3 ژوئن 2021