Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور – حمایت از ادامه اعتراضات صنفی فرهنگیان

هموطنان طرح رتبه ‌بندی معلمان پس از کش و قوس‌های فراوان، بنا بود با مصوبه مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان به بودجه فرهنگیان افزوده شود. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها به ماده ۶ طرح ورود کردند، و  ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تصویب شد؛ رقمی که با آن، معضل معیشتی معلمان جبران نخواهد شد. از طرفی برابر با گزارشات تحلیگران اقتصادی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ دولت با کسر بودجه ای برابر با ۴۰ درصد روبرو خواهد بود، و برای جبران کسری بودجه دولت مجبور خواهد شد کمبود بودجه را با قرض از بانک مرکزی تأمین نماید. با توجه به افزایش نقدینگی همراه با تورم ۴۴ درصدی موجود این مصوبه مجلس حتی افزایش قیمت ها را هم جبران نخواهد کرد و معضل معیشتی مردم و بخصوص معلمان زحمتکش کماکان ادامه خواهد یافت.
 
حکومت اسلامی حرکت اعتراضی معلمان را امنیتی-قضایی عنوان و تبلیغ میکند و برای جلوگیری از آن بودجه دستگاه های تبلیغاتی دولت و نیروی سرکوب را به چند برابر افزایش داده، تا با معلمان و دیگر اقشار زحمتکش کشور برخوردی قهرآمیز داشته باشد.
 
هموطن، معلم برای بنای زیرساخت کشور و آینده ملت ایران تلاش میکند و از نظر معیشتی با سخت ترین وضعیت زندگی و امرار معاش روبرو است. به همین دلیل، برای اجرای طرح رتبه ‌بندی، مطابق با ۸۰ درصد هیات علمی برای شاغلین و هم‌سان ‌سازی بازنشستگان معادل با ۹۰ درصد دریافتی شاغلین، مطالبه دارد تا بتوانند مخارج ساده خانواده را تأمین و بوظیفه خطیر آموزش و پروش جوانان کشور عمل کند. اما هیچ یک از این مطالبات از سال ۱۳۸۶ تا امروز محقق نشده‌اند.
 
هموطن، معلم، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ایران را یک وظیفه ملی میداند. معلم تنها حقوق و مزایایی را مطالبه دارد تا بتواند زندگی ساده و آبرومندانه معلمی را تأمین و به وظیفه ملی خود، آموزش و پروش نیروی انسانی کشور عمل کند. معلم حرفه خود را والای حقوق و مزایا میداند و قناعت میکند.
 
 معلمان زحمتکش در سراسر کشور به مصوبه مجلس شورای اسلامی اعتراض و با فراخوان برای پیگیری مطالبات خود در بیش از ۱۵۰ شهر کشور در روز پنجشنبه ۲ بهمن به اعتراضات خود ادامه دادند، و کماکان ادامه دارد. رژیم با فرهنگیان معترض برخورد امنیتی-قضایی نموده و تعدادی را مانند رسول بداقی، آمانج امینی، اسماعیل عبدی، جعفر لنگرودی، زهرا فدایی فرد و دیگران را بازداشت، تهدید و روانه زندان کرده است. این درحالی است که تجربه ثابت کرده تهدید فعالان صنفی و زدن اتهامات امنیتی به آنان همیشه با شکست مواجه بوده است. حکومت باید به جای برخورد قهری با مطالبه ‌گران در هر سطحی، به خواسته‌های آن‌ها پاسخ منطقی و اصولی بدهد؟
 
جبهه ملی ایران – خارج از کشور امنیتی-قضایی کردن اعتراضات، تهدید و زندانی کرد معلمان را بشدت محکوم میکند. و از تمام هموطنان میخواهد در کنار فرهنگیان زحمتکش معترض باقی بمانند و از آنان تا رسیدن به حقوق حقه قانونی خود پشتیبانی نمایند.
 
جبهه ملی ایران خارج از کشور
۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی مطابق با ۵ دیماه ۱۴۰۰ شمسی