Health

بیانیه جبهه ملی ایران خارج از کشور- تظاهرات و اعتراضات سراسری

هموطنان:

کشور ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه با منابع سرشار زیرزمینی است. پس علت اینکه آخوندها نان ما را هم کوپنی کرده اند چیست؟ چرا باید مردم ایران بخصوص کارگران و معلمان زحمتکش کشور با فقر معیشتی روبرو باشند؟ رژیم اسلامی ناکارآمد، بی کفایت، بی لیاقت و چپاولگر باعث تمام این مکافات برای مردم ایران است که در رأس آن آیت الله علی خامنه ای قرار دارد.

گرانی آرد برای صنعت و نان نمیتواند قابل قبول باشد. برابر با گزارش ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ، روغن، تخم مرغ و لبنیات هم افزایش خواهد یافت. اعتراضات گرانی در خوزستان ادامه دارد و به دزفول، ماه شهر و سرپل ذهاب هم کشیده شده است. در شهرهای دیگر از جمله جنوب شهر تهران مردم در تظاهرات با شعار مرگ بر رئیسی و خامنه ای انزجار خود از حکومتگران نالایق را اعلام داشته اند. بررسی ها نشان میدهد که قیمت ها از این هم که هست بالاتر خواهد رفت و این دولت بی کفایت و بی لیاقت قادر به کنترل آن نخواهد بود.

هموطنان: شاهد مسافرت یکروزه بشار اسد، قاتل دمشق، به تهران نیز بوده ایم. برابر با اطلاع از داخل کشور بشار اسد تقاضای چندین میلیارد دلار «کردیت لاین» دیگر از خامنه ای داشته که مورد توافق قرار گرفته است. از هنگام جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ میلادی تا کنون ایران چندین میلیارد دلار به بشار اسد کمک مالی بلاعوض داده تا جلوی ورشکست شدن اقتصاد سوریه و بالطبع شکست حکومت بشاراسد را بگیرد. رژیم به سوریه امکان داده است تا از ایران نسیه بخرد، و هرگاه امکان بازپرداخت داشت قرض خود را بپردازد. اگر فرض براین باشد که رژیم اسد در قدرت بماند، برای مدتهای بسیار طولانی قادر به پرداخت بدهی های خود به ایران نخواهد بود. هموطنان هنگامی که بیش از لااقل ۴۰ درصد از مردم ایران با فقر معیشتی زندگی میکند، چرا باید رژیم جنایتکار، با امیال واهی برقراری امپراطوری شیعی در منطقه خاورمیانه، از سفره مردم بردارد و به قاتل دمشق کمک کند؟

مردم عزیز ایران: باید جلوی این جنایات رژیم را بگیریم. هم اکنون مشاهده میشود که کارگران، معلمان و دیگر گروهای شاغل در ایران بعلت فقر معیشتی به خیابانهای کشور آمده و برای احقاق حقوق قانونی خود تظاهرات میکنند. روند تظاهرات بشکلی است که بزودی سراسری و همگانی خواهد شد. سراسری و همگانی شدن تظاهرات، نیروی سرکوبگر رژیم را بی اثر خواهد کرد. بویژه اگر مردم در تهران یک پارچه و متحد خیابان ها را پر کنند سرکوبگران رژیم نخواهند توانست جلوی موج خیزش مردم برای گذار از رژیم اسلامی را سد کنند.

در این راستا جبهه ملی ایران خارج از کشور به ارتش ایران نیز هشدار میدهد، رژیم ناکارامد بدلیل بی لیاقتی و بی کفایتی قادر به اداره کشور ایران نیست و مردم ایران بدلیل فقر و تنگدستی هرروز در کف خیابانهای کشور برعلیه رژیم تظاهرات میکنند. وظیفه شما فرزندان برومند کشور ایران حمایت از مردم ایران که، به پا خاسته تا شر رژیم اسلامی را از سر خود دور کنند، میباشد. شما باید در کنار مردم ایران قرار گیرید و نه در جنگ داخلی سوریه شرکت و یا آلت دست رژیم برای سرکوب هموطنان خود شوید. رژیم بی کفایت در حال جیره بندی حتی نان روزانه مردم ایران است؟ آخر تا کی باید جنایات رژیم را تحمل کنیم؟ وقت آن رسیده که شما سربازان دلاور ارتش ایران از اجرای فرامین فرماندهان خود فروخته تمرد کرده، در کنار مردم ایران قرار گیرید و بویژه از شرکت در جنگ داخلی سوریه و یمن خودداری کنید.

جبهه ملی ایران خارج از کشور سیاست غلط و ضدّ انسانی خامنه ای، رئیسی، راندخوارن، کاسبان مافیایی اقتصادی، درگیر کردن مردم ایران در جنگ داخلی سوریه و یمن که باعث فقر معیشتی هرچه بیشتر مردم ایران شده را بشدت محکوم میکند، از تظاهرات مردم به پاخاسته ایران حمایت و تا سرنگونی رژیم فاسد اسلامی با مردم ایران همگام خواهد بود.

پاینده ایران

جبهه ملی ایران خارج از کشور

۱۵ ماه می ۲۰۲۲ میلادی مطابق با ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱