Health

بیانیه جبهه ملی ایران - خارج از کشور بمناسبت درگذشت خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که خسرو سیف دبیر و رهبر حزب ملت دار فانی را وداع کرد . او در جبهه ملی

ایران دوره چهارم به بعد هم فعال بود . و قبل از جنایت  . قتل فروهرها با انان در حزب ملت ایران همکاری

میکرد . در خارج از کشور هنگامی که امد با نیروهای  ملی و مبارز ارتباط برقرار  و با انان همکاری نمود .

جبهه ملی ایران در خارج از کشور درگذشت خسرو سیف را به هموندان حزب ملت ایران و همه رزمندگان

راه ازادی و استقلال ایران صمیمانه تسلیت میگوید .

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

ژ13وئیه 2021 برابر با 22 تیر 1400