Health

بیانیه جبهه ملی ایران-خارج از کشور بمناسبت سالروز تولد دکتر محمد مصدق

بیانیه جبهه ملی ایران-خارج از کشور بمناسبت سالروز تولد دکتر محمد مصدق،

با درود به هم‎ میهنان گرامی،

سالروز تولد یکی از فرزندان شایسته ملت بزرگ ایران، دکتر محمد مصدق را تبریک میگوییم.

زندگی سیاسی و اجتماعی دکتر مصدق برای مردم ایران چنان تاثیر گذار، سودمند و آموزنده است که بیش از 70 سال هنوز نام و راه او تجلی بخش مبارزان راه آزادی است. دکتر مصدق در شرایطی سخت برای دفاع و حفظ منافع ملت، مقام نخست وزیری محمد رضا شاه فقید را پذیرفت تا بتواند مسئولیت تاریخی و ملی اش  را به نحوه شایسته‎ای به انجام برساند.

دکتر مصدق با بنیان گذاری و تاسیس جبهه ملی ایران، راه نوینی را در برابر آزادیخواهان ایران و مبارزان ضد استعماری در منطقه گشود  که هنوز سر منشاء مبارزات ضد استعماری و استبدادی است. راهی که به همبستگی ملی و ساختن ایران نوین ختم شد. راه دکتر مصدق یا همان جبهه ملی او، راهی منحصر به یک جریان سیاسی خاص یا شکل گرفته از یک دیدگاه دگماتیسم تک بُعدی نبوده و راهی بود فراتر از یک سازمان, حزب یا دسته سیاسی خاص که ادعای رهبری جبهه را داشته باشد.

راه دکتر مصدق دفاع و حفظ منافع ملی در چارچوب اصول انسانی و حقوق بین المللی بود. جبهه ملی ایران که دکتر مصدق بنیادش را نهاد – جبهه‎ای بود متشکل از نهادها، سازمانها و حزبهای سیاسی دموکرات و ملی، که با در نظر داشتن «اصول تبیین» شده، در جهت فراهم کردن شرایط زندگی بهتر برای ملت و شکوفایی اقتصاد کشور- با همفکری و همراهی اعضای آن این وظیفه مهم و عالی را بخوبی در آن زمان به انجام رساندند.

دکتر محمد مصدق، انسانی شجاع، دموکرات و آگاه به سیاستهای روز منطقه و جهان که با عشق به ایران و هویت ایرانی بود به نیکی زندگی کرد.

هستند کسانی که چندان روی خوشی به این عاشق وطن نداشته و نکاتی را با ناخشنودی در خصوص او بر می‎شمارند. در اینکه هر انسانی میتواند اشتباه کند، هیچ شکی نیست و باورمندان به راه مصدق هم بخوبی با خطرات “معصوم سازی” رهبران سیاسی آگاهند و میدانند هرگز برآن نیستند که دکتر مصدق را یک انسان “مطلق” و بدون “اشتباه نشان دهند. یک چنین روشی واپسگرایانه، جز تخریب واقعیتها، ارمغان دیگری برای مردم نخواهد داشت.

هم‎ میهنان گرامی زمانی برای تفرقه و تشدد  در بین نیروهای دموکرات ملی نیست! کشور و ملت با سرعت رو به فروپاشی سوق داده و برای نجات آنها از شر استبداد واپسگر و جنایتکار حاکم بر ایران، فرصت کمی باقی مانده است.

ما نیازمند تشکیل «جبهه ملی» هستیم. جبهه ملی ایکه گذار از جمهوری اسلامی و ساختن بسترهای یک نظام دموکراتیک ملی را اساس کار خود قرار دهد و بر روی شکافهای بوجود آمده از اختلافات سیاسی و خود محوریها، پل “اتحاد ملی” را بسازد.

جبهه ملی ایران-خارج از کشور، با تمام توان در پی زدودن  گرد و خاک “بد فهمی‎ها” از راه دکتر مصدق و رسیدن به “جبهه ملی ایران” است. جبهه‎ ای  که در آن نهادهای سیاسی دموکرات و ملی، با رنگهای گوناگون سیاسی شان، مشارکت کنند و بر اساس خرد جمعی، راهگشای بن بست‎ها و مصیبتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحمیل شد بر مردم ایران، بشوند.

جبهه ملی ایران – خارج از کشور

20 اردیبهشت 1400