Health

بیانیه جبهه ملی ایران-خارج از کشور : افزایش اعدام در ایران

برابر با گزارش سازمان حقوق بشر مرتبط با ایران، رژیم اسلامی ایران در هفته گذشته ۳۲ نفر از جمله سه زن را در روز چهاشنیه ۵ امرداد در سیاه چالهای رژیم بدار آویخته است. یکی از ۳ زن اعدام شده زنی است به نام سهیلا عابدی که ۱۰ سال پیش کودک-عروس ۱۵ ساله ای بوده است. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل طی گزارشی که در رسانه اینترنتی بی بی سی بازتاب داشته ایران در ۶ ماه سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۵۰ نفر را اعدام کرده است.
هموطنان – برابر با این گزارش مشخص است رژیم جنایتکار ایران به زن و بچه مردم ایران هم رحم نمیکند. اعدام ۳۲ نفر از مردم ایران در یک هفته، کشور ایران را درصد لیست کشورهایی که بیشترین اعدام را دارند قرار میدهد.
هموطن – رژیم فاسد جنایتکار اسلامی اجازه میدهد دختران خردسال که باید در مدارس آموزش ببیند با زور و تزویر به شوهر داده شوند. به احتمال بالا این کودک-عروس ۱۵ ساله علارغم میل باطنی خود و با زور به خانه شوهر فرستاده شده، و شاید توسط یکی از جنایتکاران دزد رژیم از پدر و مادرش بدلیل فقر مطلق آنان خریداری کرده باشد.
جبهه ملی ایران – خارج از کشور انزجار خود، بدلیل این جنایت غیر قابل تصور، را از رژیم جنایتکار اسلامی به مردم ایران و جهان ابزار میدارد. جبهه ملی ایران – خارج از کشور با قانون محکومیت اعدام در سطح جهانی بشدت مخالف است، کودک همسری را محکوم میکند، با خانواده اعدام شدگان و بخصوص خانواده سهیلا عابدی، کودک-عروس بدار آویخته شده، همدردی دارد.
جبهه ملی ایران – خارج از کشور
۳۱ ماه ژوئیه ۲۰۲۲ برابر با ۹ امرداد ۱۴۰۱