Health

بیانیه جبهه ملی ایران-خارج از کشور ، افزایش قیمت مواد غذایی - درگیری مردم با سرکوبگران رژیم


 هموطنان گرامی:

برابر با اخبار رسیده از داخل کشور مقامات رژیم پس از افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل ترس جهش مردمی برای فروپاشی دستورالعمل های مخفیانه ای به نیروهای امنیتی و قضایی صادر کرده اند تا پس از افزایش قیمت مواد غذایی برای اعتراضات عمومی آماده شوند. خبرها براین تأکید دارد که سرویس های امنیتی، پلیس، کنترل شورش، قوه قضائیه و دادسرای عمومی در حالت آماده باش قرار دارند تا ظرف سه ماه آینده با اغتشاشات احتمالی مواجه شوند. یک منبع قضایی هم خبرداده که در دستورالعمل آمده است «اعتراضات شدیدتر از اعتراضات عمومی قبلی» خواهد بود و ناخشنودی عمومی روند افزابشی خواهد داشت، به ویژه پس از افزایش قیمت مواد غذایی ضروری مانند نان، برنج و روغن و غیره.

 

مشاهده گردیده سرویس های نظامی و امنیتی به ویژه ضد شورش، پاسگاه های پلیس و گشت های روزانه و شبانه در ورودی و خروجی های شهرها افزایش یافته است. این درحالی است که روز دوشنبه گذشته کارمندان و معلمان آموزش و پرورش اعتراضاتی را در ده ها شهر ايران آغاز کردند، و برابر با گزارش اصناف معلمان، رژیم بسیاری از معلمان و شرکت کنندگان در تجمعات روز جهانی کارگر که مصادف با روز معلم در ایران بود را بارداشت و روانه زندان کرده است. اعتراضات عمومی برای گرانی مواد غذایی در چندین استان از جمله خوزستان شروع شده است.

 

از طرفی حمله روسیه به کشور مستقل اوکراین معادله سیاسی-اقتصادی- و نظامی جهان را تحت الشعاع قرار داده است و به احتمال بسیار بالا جهان با نظم جدیدی روبرو خواهد شد. این نظم جدید میتواند جهان را دو قطبی کرده و محور شرق را در مقابل غرب قرار دهد. خامنه ای تصور میکند رژیم ایران همراه با روسیه و چین میتوانند محوری نظامی-اقتصادی در مقابل جهان غرب بوجود بیاورند. قدرت اقتصادی و نظامی ایران در مقابل  روسیه و چین بسیار کوچک است و در صورت برقراری چنین محوری، ایران  تنها عامل ابزاری این دوکشور قرار خواهد گرفت،  و وضعیت زندگی مردم از این هم که هست بمراتب بدتر خواهد شد.

 

در نظم جدید جهانی، ما نباید خواست های تاریخی روسیه برای اشغال و ضمیمه کردن ایران، با شعار «رسیدن به آبهای گرم خلیح فارس» را هم غیرممکن بدانیم. هموطنان – ما ایرانیان روز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ۱۳۲۵، از چنگ استالین و مزدورانش را  هرگز از یاد نبرده و نخواهیم برد. کشور ایران توسط خامنه ای و عمالش در اختیار پوتین جنایتکار که دکترین استالینی را پیروی میکند قرار داده اند. بنابراین باید به اعتراضات جمعی، صنفی و مدنی تا عبور از این رژیم سفاک ضدّ ایران و ایرانی شدت بخشیده و ادامه دهیم.

 

جبهه ملی ایران خارج از کشوربازداشت و زندانی کردن معلمان معترض را بشدت محکوم میکند، و پشتیبانی خود از اعتراضات قانونی و بحق معلمان و اعترضات جمعی مردم ایران برای عبور از رژیم اسلامی را اعلام میدارد. در ضمن به علی خامنه ای هشدار میدهد مردم ایران تا رهایی کشور از پای نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد ایران مستعمره اقتصادی روسیه و چین شود.

 

جبهه ملی ایران خارج از کشور

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۸ ماه می ۲۰۲۲