Health

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد در ارتباط با اقدام برخی از رسانه های فارسی زبان

ستیز با زبان فارسی یا کمک به آموزش زبان مادری

این روزها تلاش مشترک «بی‌بی‌سی»، «ایران‌اینترنشنال»، «العربیه» و چند رسانه ی دیگر برای راه‌اندازی کارزاری ظاهرا «ضد زبان فارسی»، با عنوان «منو فارسی» با واکنش‌های تندی از سوی بسیاری از ایرانیان همراه بوده است.

این رسانه ها به یکباره با هشتگ «منو فارسی»  خواست ایرانیانی را که زبان مادری شان غیر از فارسی ست، و می خواهند آموزش زبان مادری شان را نیز داشته باشند. به عنوان «مشکل وجود زبان فارسی» مطرح کرده  اند؛ به طوری که برخی معتقدند که  این رسانه ها به دلایلی ناروشن «قصد دارند به نوعی بحران و تفرقه راه بیندازند»
روشن است که برای ایرانی ها فارسی فقط یک زبان نیست بلکه هویت و نماد فرهنگ و تمدن آن هاست؛ فرهنگ و تمدنی که قرن هاست برای حفظ آن کوشیده اند، و به ويژه در این روزگاری که حکومت اسلامی با فرهنگ ایرانی آن ها سر ستیز و ناسازگاری دارد؛ چنین برخوردهای بی جایی را نمی توانند تحمل کنند.
این رسانه ها باید بدانند که ستیز با زبان فارسی راه حل درستی برای ارج گذاشتن به زبان های دیگر ایرانی نیست. زبان هایی که قرن ها در کنار هم به شکلی مسالمت آمیز رشد کرده اند و رنگارنگی زیبای فرهنگ ایرانی را به نمایش گذاشته اند.
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

چهارم فوریه 2022

savepasargad.com