Health

به هم زمینی های اوکراینی ام - شکوه میرزادگی - 25 فوریه 2022

 اوکراین زیبا، ای سرزمین هزاران ساله

زخم خورده ای دوباره، اما تمام نمی شوی

رودخانه های فراوانت بازهم  آبی می شود

 گندم زارهای بی کرانت دوباره نفس می کشند

و دوباره آبی و زرد بر پرچم ات خواهد درخشید

اوکراین زیبا

جنگل های «راش»، بناهای باستانی «کارپات»

باز هم می مانند، باور کن می مانند

حتی وقتی پیروزی هم

               نام اشغالگرانت را تف می کند

اوکراین زیبا، باور کن تمام نمی شوی

تاریخ ما و شما این را بارها دیده است

آن سرزمینی که ریشه های عمیق اش در خاک است

دوباره جوانه می زند، و دوباره گل می دهد

شکوه میرزادگی 25 فوریه 2022