Health

برجام مُرد، اما کسی نیست که تابوت این مُرده را بلند کند

 *وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بصورت تلفیقی بیان کرد که برجام 《مرده》است* ، *اما نمیتواند آنرا بصورت اعلانی بیان کند، از 《شروع پایانی》 و 《آغازی نو》 پرده برداشت!*
هم‌میهنان گرامی، *رژیم تبهکار ناجمهوری اسلامی در شرایط وخیمی بسر میبرد.* یکی از رفقای شرقی‌اش، چین، با امضاء سندی همکاری‌های بسیار نزدیک را با عربستان آغاز می‌کند و از سوی دیگر حاکمیت سه جزیره ایرانی را بنوعی به امارات می‌بخشد! *این فضل و بخش‌ها و وارد شدن به همکاریهای بسیار نزدیک چین با کشورهای جنوب خلیج فارس نشان از ناامیدی به آینده حکومت بچه کُش خامنه‌ای برای تامین و تضمین جریان نفت به چین دارد* .
رفیق شرقی دیگرش روسیه، چنان در باتلاق اوکراین تا گَردن فرو رفته که حتی توان موضعگیری در برابر برخوردهای جمهوری آذربایجان با ارمنستان را ندارد، چه برسد بتواند کمکی به رژیم رو به مرگ خامنه‌ای بدهد.
از سوی دیگر، مردم ایران چنان تنفری نسبت به خامنه‌ای و شرکاء تبهکارش پیدا کرده اند که حاضر نیستند حتی بر پیکر آتش گرفته تف انداخته تف، که مبادا ذره از نم آن درد سوزشش را کم کند!
 *تصور سوختن در آتش خشم انتقام مردم، ذوب شدگان در خامنه‌ای را نه اینکه از فکر حفظ عمامه و تخت سلطنت او بازداشته* ، بلکه برای نان و نامی هم دیگر حاضر به خواندن سرود تزویری “سلام فرمانده” نیستند!
در یک چنین شرایطی، *امریکاییان نمی‌توانند آشکارا بگویند که برجام مرده است* ، *چون در حال حاضر برنامه‌ای مورد “پسند” که بتوانند علنی کنند، برای بعد از دفن این مرده ندارند* . اگر داشتند سالها پیش با صدای رسا اعلام می‌کردند که برجام مرده است. *امریکاییان در ادامه “بازی موش و گربه” و مهمان‌بازی هایی “تو بیا و من برم” با جمهوری اسلامی، منافعی دارند که بسود ملت ایران نیست* .
 *شاید از نظر “اخلاقی” درست نباشد که امریکاییان فقط به منافع خود بیاندیشند، اما حقیقت این است که این ما هستیم که باید جویای منافع خود بوده و از آن محافظت‌ کنیم* . *بهترین کار برای این منظور، همان 《پایان بخشیدن به عمر ننگین حکومت ملایان است》.*
آنچه مسلم است، خیزش انقلابی مردم ایران، دستاوردهایی بسزائی تا اکنون داشته است. یکی از آنها، دست کشیدن ملایان و مریدان دربار خامنه‌ای از او است. *ثمره دیگر این خیزش انقلابی این بود که 《مخالفانِ مخالف باهم خامنه‌ای》را برای سرنگونی نظام بچه کشش او، با هم متحد کرده است.*
تجربه مبارزات آزادیبخش در جهان، این درس را به تمامی آزادیخواهان داده که *سقوط کاخ استبداد آنی نبوده، بلکه این عمارت همچون کوه یخی با گرمی هوا، آرام آرام ذوب می‌شود* و از خود چیزی جز سنگریزه باقی نخواهد گذاشت.
 *آنچه از حکومت ملایان باقی مانده، پیکری در حال احتضار است که لگدپرانی می‌کند* . *این ما هستیم که این پیکر متعفن را باید در گورستان تاریخ دفن کنیم و این درس تاریخی را به فرزندانمان یاد دهیم که به دیو مخفی استبداد نباید اجازه داد که جان دوباره گیرد* .
اکبر کریمیان
لینک خبر سخنان بایدن:
https://t.me/akbar_karimian/1051
لینک کانال:

https://t.me/akbar_karimian on Android