Health

برای پشتیبانی از ملت آزاده ایران و بویژه در شرایط کنونی برای دفاع از مردم بی دفاع سراوان

سومین بیانیه ی رسمی امضا کنندگان برای کناره گیری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی زیر نام بیانیه ی 14_تن
نه به جمهوری اسلامی
محور همبستگی ملی
سومین فراخوان رسمی کنشگران سیاسی و شهروندی زیر نام فراخوان 14_تن :
ملت شریف ایران
جامه ی سیاه این مصیبت ملی ۴۳ ساله شد و هنوز اشک وداع بهنام_محجوبی مان خشک نگشته بود که داغ فرزندان محروم و مظلوم سراوان را بر دلهای خون شده ملت نهادند.
این تکرار تلخ واین استبداد دینی تا آخرین لحظه حکومت ستمگرش قربانی خواهد گرفت اگر من‌ و تو ما نشویم.
باید رخت سیاه مصیبت را بدور انداخت و برای بازپس ستاندن میهن ویران گشته مان و برقراری صلح و عزت و آزادی رخت همبستگی پوشید که با دیو سخن از مهر بیهوده است!
عاقبت قتل عام سوختبران و کولبران عاقبت توست
و فرجام بهنام_محجوبی سرانجام همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و حتی فعالان محیط زیست و در جان کلام همه آزادگان است ، اگر این فرقه خونخوار همچنان به زندگی پلشت شان ادامه دهند.
بهنام محجوبی زنده است
ما هر کدام یک بهنام هستیم آنچنان که شهدایِ سراوان زنده اند و در کنار خانواده محترم آن سوگواران به رژیم جمهوری اسلامی «نه» می گوئیم
و آخر آنکه:.
مردم سرتاسر جهان
سازمان ملل متحد
کنشگران و سازمانهای بین المللی حقوق بشری
بدانند و آگاه باشند که این اولین بارنیست و آخرین بار نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی جان مردم بیگناه و آزادیخواهان را هدف ایدیولوژی کور خود قرار می دهد .
ما به عنوان مخالفین نظام جمهوری اسلامی در درون کشور یکبار دیگر نه_به_جمهوری_اسلامی را محکمتر از پیش تکرار و این نه بزرگ را بعنوان محور مشترک و آغاز فصل همبستگی_ملی مطرح می کنیم.
سگ کند آهنگ درویشان به خشم
درکشد مه خاک درویشان به چشم