سومین بیانیه ی رسمی امضا کنندگان برای کناره گیری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی زیر نام بیانیه ی 14_تن
نه به جمهوری اسلامی
محور همبستگی ملی
سومین فراخوان رسمی کنشگران سیاسی و شهروندی زیر نام فراخوان 14_تن :
ملت شریف ایران
جامه ی سیاه این مصیبت ملی ۴۳ ساله شد و هنوز اشک وداع بهنام_محجوبی مان خشک نگشته بود که داغ فرزندان محروم و مظلوم سراوان را بر دلهای خون شده ملت نهادند.
این تکرار تلخ واین استبداد دینی تا آخرین لحظه حکومت ستمگرش قربانی خواهد گرفت اگر من‌ و تو ما نشویم.
باید رخت سیاه مصیبت را بدور انداخت و برای بازپس ستاندن میهن ویران گشته مان و برقراری صلح و عزت و آزادی رخت همبستگی پوشید که با دیو سخن از مهر بیهوده است!
عاقبت قتل عام سوختبران و کولبران عاقبت توست
و فرجام بهنام_محجوبی سرانجام همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و حتی فعالان محیط زیست و در جان کلام همه آزادگان است ، اگر این فرقه خونخوار همچنان به زندگی پلشت شان ادامه دهند.
بهنام محجوبی زنده است
ما هر کدام یک بهنام هستیم آنچنان که شهدایِ سراوان زنده اند و در کنار خانواده محترم آن سوگواران به رژیم جمهوری اسلامی «نه» می گوئیم
و آخر آنکه:.
مردم سرتاسر جهان
سازمان ملل متحد
کنشگران و سازمانهای بین المللی حقوق بشری
بدانند و آگاه باشند که این اولین بارنیست و آخرین بار نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی جان مردم بیگناه و آزادیخواهان را هدف ایدیولوژی کور خود قرار می دهد .
ما به عنوان مخالفین نظام جمهوری اسلامی در درون کشور یکبار دیگر نه_به_جمهوری_اسلامی را محکمتر از پیش تکرار و این نه بزرگ را بعنوان محور مشترک و آغاز فصل همبستگی_ملی مطرح می کنیم.
سگ کند آهنگ درویشان به خشم
درکشد مه خاک درویشان به چشم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید