Health

اگاهینامه جبهه ملی ایران - خارج از کشور : شعارهای خیزش انقلابی و نتایج انها

خیزش انقلابی «زن-زندگی-آزادی» مردم ایران با دستگیری و قتل مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاق و نهی از منکر نظام اسلامی شروع شد، در ابتدا تظاهرات در کردستان و اذربایجان غربی شروع شد ولی با سرعت بی سابقه ای به سراسر ایران گسترش پیدا کرد. در تظاهرات انقلابی سراسری شعارهای بسیاری شنیده میشود، ولی شعار کلیدی انقلاب «زن – زندگی – ازادی» شعار انقلاب جوانان به پاخاسته ایران شد. این شعار انقلابی مقبول ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران قرار گرفت و تاکنون ادامه دارد.

این شعار انقلابی شامل سه واژه زن، زندگی و آزادی می باشد که هر یک از آنها  خواسته و مفهوم بسزایی را تداعی میکند. اولین واژه بیانگر قیام زن ایرانی است. زنان ایرانی پس از قتل مهسا امینی، حجاب اجباری که عدم استفاده از آن باعث قتل یک دختر جوان و بیگناه شد را از سر برداشتند، و صدای زن ایرانی را نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان بلند کرده بحدی که حرکت انقلابی آنها باعث شد، به نمایندگی رژیم در کمیته زنان جهانی خاتمه داده شود و نماینده ایران از آن اخراج شود.

دومین واژه زندگی است. این واژه بیانگر خواست عدالت، ارامش، رفاه و ثبات در کشور ایران و امید به اینده است و از حقوق اولیه هر انسان است؛ زندگی.  افزون بر دو واژه یاد شده واژه کلیدی «ازادی» است که مهمترین خواست انسانی و حقوق بشری مردم ایران و جهان را تداعی میکند. این واژه شامل قانونمندی، ازادیهای سیاسی و اجتماعی و قوانین حقوق بشری که درمنشور حقوق بشرسازمان ملل و کنوانسیون مرتبط با آن نیز مستطر است.

گسترش جهانی شعار «زن – زندگی – ازادی»، رژیم اسلامی را بسختی بوحشت انداخته است. افزون بر این شعار، مردم معترض در داخل ایران شعارهای دیگری مانند «مرگ بر ولایت فقیه»، «مرک بر دیکتاتور»‌، «مرگ بر رژیم بچه کش» شنیده میشود. این شعار ها همراه با شعار «مرگ بر خامنه ای» پایه و اساس رژیم اسلامی در ایران را نشان گرفته. با این شعار ها و عدم ترس جوانان از دستگیری، شکنجه، کشته شدن، و ادامه هرروزه تظاهرات و شروع اعتصابات در برخی از پایگاه های اقتصادی کشور مانند پتروشیمی و شرکت نفت، مشروعیت و حاکمیت نظام اسلامی زیر سئوال رفته است. اکنون، مردم ایران بویژه جوانان برکناری و براندازی حکومت جمهوری اسلامی را خواستارند.

لازم به یادآور است خامنه ای از همان روزهای اول انتصاب به رهبری و برقراری حکومت ولایت فقیه همواره قانون اساسی جمهوری اسلامی را هم زیر پا نهاده، تمام آزادیهای مردم ایران بویژه زنان ایران را از آنها گرفته است. افزون براین با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از انقلاب «زن-زندگی-آزادی» مشاهده می شود عمال رژیم بمیدان امده و با طرح شعارهائی به دنبال آنند امید های کاذب ایجاد تا باعث یاس و سر خوردگی مردم و حرکت انقلابی آنان شوند.

جبهه ملی ایران در خارج از کشور بر این باور است که مبارزات انقلابی مردم ایران بویژه جوانان همچنان با شعارهای ساختار شکن در داخل و خارج ایران ادامه می یابد. شخصیت های شایسته برای رهبری و راهبردی در داخل و خارج ایران نیز ظهور خواهند کرد و دست در دست هم تا رسیدن به ازادی و برقراری یک دولت سکولار و دمکرات به حرکت انقلابی خود ادامه خواهند داد.

جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ برابر با ۹ اذر ۱۴۰۱