Health

اپوزیسیون متوهم مانع پیروزی مردم ایران - محمد فارسی

سال ها است که اپوزسیون رژیم اسلامی در ایران در رده های مختلف با گرایشهای متفاوت در سراسر جهان از جمله داخل ایران برای سرنگونی رژیم تلاش میکنند ولی تا کنون نتوانسته است با مخرج مشترکی برای عبور از حکومت اسلامی اخوندی با هم توافقی داشته و همکاری کنند، اگر چه اقداماتی توسط آنان تا کنون صورت گرفته ، اما چرا تا کنون تاثیر چندانی نداشته است ؟ تنها یک چرا هم نداریم بلکه چراهای بسیاری در این زمینه مطرح است!

به خاطر دارم پس از خروج از ایران به عضویت نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری زنده یاد دکتر شاپور بختیار درآمدم و مدریت قسمت دریایی سازمان نظامی نهضت را برای مدتی بعهده داشتم. یکی از روزهایی که در پاریس درحضور دکتر بختیار بودم پیرامون یک نیروی اپوزیسیون متحد صحبت شد. دکتر بختیار اظهار داشتند که در همان روزها اولین گردهمآیی برای اپوزیسیون متحد برانداز با زنده یاد دکتر امینی، شاهزاده رضا پهلوی و دکتر بختیار انجام و توافق گردیده بود که پس از مشورت با سازمانهای زیرمجموعه خود بیانیه ای صادر شود. امّا، باعث تأسف است که از همان هنگام تشتت در اپوزیسیون شروع شده بود. دکتر بختیار بیان داشتند «پس از اینکه دوستان برای مشورت با سازمانهای خود رفتند، تا پس از مشورت بیانیه صادر شود، آنها حتی یک تلفن هم نزدند!»

از آن پس سامانه پادشاهی شوراهای مشروطه را در کشورهای جهان سامان داد،‌ که منتج به شورای ملی ایرانیان به رهبری شاهزاده رضا پهلوی شد. ولی دیری نپائید بعلت عدم بلوغ سیاسی این سامانه هم از هم پاشید. گروههای مختلف چپ و راست و میانه، پادشاهی خواه، جمهوری خواه و چپهای افراطی که علاقه به کشورداری از نوع کمون هستند به نشست های خود و رؤیای حکومت مورد علاقه خود پس از فروپاشی رژیم اسلامی ادامه دادند. از جمله سازمان مجاهدین خلق از فرصت استفاده نموده و با جمع آوری اعانات یا بهتر گفته شود اخاذی از ایرانیان مهاجر توانست پایه و اساس اقتصادی خود را مستحکم کرده و دولت موقتی با ایده الوژی اسلامی-مارکسیستی ! برقرار کند که تاکنون در خارج از کشور به موجودیت خود ادامه داده است. کنفرانس ها تشکیل شده ولی نتوانسته حول محور مشترکی که بتواند نیروی آلترناتیو اثرگذار شود، راهکاری ارایه دهد. سازمانهای سیاسی یکی پس از دیگری تشکیل شد و پس از چندی به بوته فراموشی سپرده شدند. در این دوران سردرگمی و تشتت، رژیم اسلامی ایران پایگاه خود را تقویت کرد. سپاه پاسداران را تقویت کرد و نیروهای امنتیی-حفاظت و سازمان بسیج  برای سرکوب بوجود آورد تا بتوانند نظام اسلامی را در برابر اعتراضات مردم با سرکوب حفظ کند، و بتواند برای مقابله با هرگونه حرکت اعتراضی آمادگی لازم داشته باشد. بنابراین شاهدیم رژیم ستمگر اسلامی تاکنون موفق بوده به حیات خود با زور سرنیزه ادامه دهد.

مردم تحت ستم چندین بار کوشش کرده تا ازداخل ایران بتواند نیروی لازم برای ایجاد آلترناتیو نظام اسلامی ایجاد کند، ولی هر بار توسط نیروی سرکوبگر رژیم مغلوب شده است. مهمترین حرکت اعتراضی مردم در خرداد ۱۳۸۸ رخ داد که بعد از انتخابات رئیس جمهوری و انتصاب دوباره محمود احمدی نژاد بود که به جنبش سبز مشهور شد. دراین اعتراضات بسیاری از جوانان ایران را در کف خیابان کشتند، زخمی، بازداشت و روانه زندان کردند. خیزش های بعدی مردم ایران در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز چشمگیر بود که بیانگر آنست مردم ایران در سازماندهی اپوزیسیون از داخل کشور انسجام بهتری دارند.

اعتراضات ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی بود که از سه ‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، نیشابور؛ کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند. اما علارغم سراسری بودن اعتراضات، بدون وجود یک مدیریت لازم، اعتراضات توسط رژیم سرکوب شد.

اعتراضات ۱۳۹۸ پیرو آن شروع شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران اعلام کرد از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان بنزین سهیمه ‌بندی می‌‌شود. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ بندی ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومان است. این نشان دهنده سه برابر شدن قیمت بنزین بود که روی تمام فرآورده های معیشتی مردم اثر داشت. این تظاهرات در بسیاری شهرهای کشور گسترش داشت، ولی باز بدلیل نبودن مدیریت فعال، خیزش مردم سرکوب و بیش از ۱۵۰۰ جوان ایرانی جان سپردند و بسیاری زخمی و روانه سیاه چالهای رژیم شدند.

تظاهرات کنونی که در ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل کشته شدن مهسا امینی بدست پلیس گشت ارشاد حجاب اجباری شروع شد ابتدا در مناطق کرد نشین استانهای کردستان، اذربایجان غربی و کرمانشاهان شروع و بسرعت به تمام شهرهای کشور از جمله تهران گسترش یافت که همچنان ادامه دارد. رژیم جنایتکار نیز با استفاده از نیروهای سرکوبگر کوشش دارد تا اعتراضات سراسری که میرود به اعتصابات سراسری تبدیل شود را بار دیگر سرکوب کند.

قایل توجه است که اعتصابات سراسری  باعث شد اپوزیسیون درحال نزار جان تازه ای بگیرد و با اعلامیه ۲۲ نفره همبستگی، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۱، اعلام موجودیت کند. اگر چه این فراخوان افرادی از تمام گروههای سیاسی خارج و داخل ایران را در بر نمیگرفت اما وجود مهندس حسن شریعتمداری و شاهزاده رضا پهلوی در این فراخوان امید پیروزی مردم ایران برای عبور از رژیم اسلامی را زنده کرد. گسترش این فراخوان و پیوستن سازمانهای دیگر که مخرج مشترک تغییر رژیم را قبول دارند  امکان پذیر شد که میتواند به برقراری رفراندومی در سطح ملی بیانجامد و می میتواند  به ایجاد دولت موقتی که بتواند آلترناتیو رژیم اسلامی در سطح جهانی را ارایه دهد، منجر شود.

باعث تأسف است که گر چه این نیز  تاکنون به بوته فراموشی سپرده نشده، همانند دیگر حرکتهای اپوزیسیون دارد نه تنها به حال نزار بلکه به اغما می رود. بعضی از سازمانها بجای گسترش هر چه بیشتر فراخوان، اقدام به ترور شخصیت های کلیدی فراخوان کردند. جالب توجه است که ترور شخصیتی بیشتر از طرف هواداران شخصیت های اصلی این فراخوان بود!

در گزارشات پیشین یادآور شده ایم برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی به سه مؤلفه  که میتواند سه ضلع مثلثی (مثلث عبور از رژیم) باشد نیاز است تا امکان عبور از رژیم تحقق یابد. این سه مؤلفه عبارتند از حرکت اعتراضی- اعتصابات عمومی، همبستگی اپوزیسیون برانداز با مردم، باضافه حمایت سیاسی کشورهای دمکراتیک و ازاد جهان. مردم ایران در فرصتهای بسیاری از جمله اعتراضات کنونی و قربانی دادن سهم خود را ادا کرده اند، ولی بعلت عدم وجود دو مؤلفه دیگر رژیم جنایتکار اسلامی توانسته است حرکت اعتراضاتی آنان را سرکوب و خاموش کند. جوانان غیرتمند کشور هم اکنون برای عبور از رژیم در کف خیابان هستند و جان میدهند. این حرکت اعتراضی مردم ایران رژیم را بسختی به هراس انداخته است ولی برای عبور از رژیم به کمک گروهای سیاسی اپوزیسیون نیاز دارند که همگام با یکدیگر آلترناتیو رژیم را مدیریت نموده و به جهانیان نشان دهند که رژیم رفتنی است. اما این بار نیز  به نظر میرسد که در حال حاضر از این اپوزیسیون بی عمل کاری ساخته نیست.

حرکت اعتراضی مردم ایران که جوانان دختر و پسران  ایرانی در رأس آن قرار دارد در سطح رسانه های بین المللی پوشش گسترده ای یافته، و تعدادی از کشورهای جهان سرکوب و کشتار مردم بپاخاسته ایران را محکوم کرده اند. ولی تا آلترناتیو اثرگذار رژیم اسلامی برقرار نشود، دولت های جهان آزاد نمیتوانند با رژیم اسلامی قطع رابطه کنند! میتوان بجرأت تأکید داشت جوانان کشور، جان برکف ایستاده اند تا خود آن آلترناتیو اثرگذار لازم برای کامل شدن مثلث «عبور از رژیم» را با تشکلی از شخصیت های میدانی و سازمان های سیاسی که حاضرند با آنان همصدا شوند، ایجاد کنند. رسوائی برای آن دسته از اپوزیسیون خارج از کشور، که چهل سال است بعوض همکاری و همگامی برای عبور از رژیم وقت خود را صرف تخریب شخصیت های سیاسی کرده اند، خواهد بود.

برای تشکیل آلترناتیو اثرگذار توسط جوانان معترض کف خیابان، نظامیان ارتش ایران ضمن انجام وظایف کلیدی که حفاظت از مرزها و اطمینان از یکپارچکی کشور است، در کنار مردم به پاخاسته ایران خواهد ماند و در روز موعد از آنان حمایت خواهند کرد.

ناخدا محمد فارسی

۷ اکتبر ۲۰۲۲