Health

از بهشت رانده شدن فقط تقصیر حوا نبود، آدم هم وسوسه انگیز بود

من امروز پس از خواندن نظریات آیت الله های ریز و درشت در ارتباط با «منع آستین کوتاه و یقه باز برای مردها و رعایت موازین عفت اسلامی»، دو سه ساعت است که دارم مثل دیوانه‌ها می‌خندم و در عین حال بسان زنان عارف قرون وسطی که از حیرت سخنان شیخ شان مرتب در حیرت فرو می‌رفتند، در حیرتم. و تا چون آنان گرفتار غش پس از حیرت نشده‌ام به شما بگویم:مژده مژده که این دین عزیز اسلام با آن همه خشونت و قتل و غارت و دست و پا بریدن و گردن زدن ها ناگهان به این کشفیات دل انگیز علمی در مورد حال و روز ما زنها رسیده است که فوتبال می‌بینیم با دیدن ران مردها حالمان خراب می شود، یقه باز مردها را می‌بینیم مست می شویم، آرنج جوان ها را می‌بینیم هوش ا زدست می دهیم، و به این ترتیب هر گوشه‌ای ازسر، و رو، و اندام مردها که دیده شود ما را وسوسه می کند، و بلایی سرمان می‌آورد که آیت الله های عالم و عارف و دانشمند می فهمند و بس
و به نظر می رسد مردها کم کم دارند از زنان که در نزد آیت الله ها بمب های وسوسه و فریب اند جلو می .افتند.
نمی‌دانم شاید هم آه زنهای ایرانی پس از چهل و سه سال به آسمان رسیده و قادر متعال می‌خواهد همان بلا را سر مردها بیاورد که در ازل سر زن‌ها آورده شد. شاید هم همین اواخر به فرشتگانش گفته: اصلاً آنکه سیب را خورد و آدم را از بهشت بیرون راند تنها حوای بی حیا نبود. ما اشتباه کردیم، آدم هم فریبکار و ریاکار بود. و این از طریق جبرئیل و شاید هم عزرائیل به گوش مسئولین محترم و مقدس حکومت اسلامی رسیده است .
و دور نیست روزگاری که حکومت اسلامی در کنار همه ی عملیاتش کم کم مردها را وادار کند که درست به سان قبل از ظهور رضاشاه شیطان، با عبا و عرق چین و چارق، حجاب را رعایت کنند و جز گردی صورت هیچ کجایشان دیده نشود.
و تازه حکومت اسلامی هم می‌تواند با غرور و افتخار در مجامع بین‌المللی بگوید ما تبعیض بین زن و مرد را برداشتیم . لطفاً اسم مان را در لیست حافظان حقوق بشر بگذارید.
از فیس بوک شکوه میرزادگی