Health

آیا جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است؟

پس از گذشت یک ماه و نیم از اعتراضات مردمی، تحصن در دانشگاه ها با شعارها برعلیه حکومت، گسترش تظاهرات در کردستان و تبریز، واکنش پزشکان نسبت به تهدید و بازداشت دکتر صداقت و همکارانش، برگزاری مراسم چهلم جان باختگان و ادامه اعتراضات مردم همچنان با سرکوب، بازداشت و افزایش فشارهای امنیتی از سوی حکومت مواجه است. و در ان سوی مرزها، فشارهای بین المللی رو به افزایش است. آیا جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است؟

همزمان با ادامه اعتراضات نسبت به تغییر سامانه سیاسی کشور در درون ایران، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، به عنوان نخستین رهبر غربی از احتمال تغییر رژیم در ایران سخن گفت و تاکید کرد کشورش دیگر برای وابستگان به «رژیم هولناک» ایران جای امنی نخواهد بود. در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا علیه نهادها و اشخاص درگیر در سرکوب اعتراضات خشونت پرهیز مردم ایران، جمهوری اسلامی برخی افراد و نهادهای این اتحادیه از جمله چندین رادیو فرانسه و دویچه وله به فارسی و سازمان بین المللی ضدنژادپرستی لیکرا را تحریم کرد. آیا جمهوری اسلامی، با افزایش فشارهای امنیتی و سرکوب در داخل و برخورد قهرآمیز با غرب و در نهایت مشارکت جنگی با روسیه در اوکراین توان زنده ماندن در صحنه سیاسی را خواهد داشت؟

میزگرد #شطرنج صدای آمریکا

– دکتر نورالدین پیرموذن، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران
– فروغ کنعانی، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی
– عیسی خان حاتمی، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایرانیان
– محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری