Health

آنچه که باید از انتخابات فرانسه یاد گرفت! - اکبر کریمیان

انتخابات فرانسه نشان داد که چپ سنتی از صحنه سیاسی اروپا، یا حداقل از فرانسه، در حال خارج شدن است!
حزب سوسیالیست که در انتخابات (٪۲۸.۶۳<–۲۰۱۲) و در (٪۶.۴<–۲۰۱۷) و در (٪۱.۷۴<–۲۰۲۲) آرا را در مرحله اول بدست آورد، بخوبی روند 《مرگ یک نگرش سیاسی》 را نمایان ساخت!
در قبال آن حزب دست راستی لِ‌ پِن توانست در دور اول انتخابات در (٪۱۷.۹<–۲۰۱۲) و در (٪۲۱.۳<–۲۰۱۷) و در دور دوم (٪۴۱.۲۰<–۲۰۲۲) آرایِ مردم فرانسه را به خود اختصاص دهد.
در واقع آمار دوره اول انتخابات ۲۰۲۲، خانم لِ پِن با ۲۳.۱۵٪   و آقای مکرون با ۲۷.۸۵٪  آراء، نشان دادند، حزب راستگرای لِ پِن در طول ۵ سال، توانسته است به دومین حزب محبوب فرانسه، آنهم با ۴.۷٪ کمتر از اولین حزب فرانسه، تبدیل شود!
این آمار از این نظر مهم است که ناسیونالیستها [فاشیستهای فرانسوی] با تمرکز بر “بزرگ نمایی ملی” و برتری جویانه، توانسته اند در جامعه فرانسوی پایگاه مردمی بیشتری پیدا کنند.
سوالی که در ذهن می‌باید پرسید، آیا زمان آن نرسیده تا چپهای سنتی ما نیز از روند جدا شدن شان از توده‌های مردم درس بگیرند؟
در ده سال گذشته این روند جدایی چپهای سنتی از توده های مردم بخوبی آشکار بوده، ولی متاسفانه آنان بر طبل ایدوئولوژی همیشگی خود کوبیده و جز صدای گوش خراشی برای مردم نتیجه دیگری به ارمغان نیاورده اند.
از سوی دیگر، نیروهای راست ما، با بزرگ نمایی 《تاریخ دور》 و 《پروپاگانداهای سیاسی》 که تاریخ معاصر ایران را به دو بخش، 《قبل از انقلاب و بعد از انقلاب》 تقسیم کرده اند، نیز توانسته‌اند جذب نیرو کنند. آنان به این امید که با جذب نیروی بیشتر‌ میتوانند به هدفهای سیاسی خود نائل‌آیند، با فرهنگ لمپنیزم حاکمیت همسویی کرده‌اند. این عمل جز تقویت “کوتوله‌های سیاسی” که هیجانات و موجهای تبلیغاتی به سویی حمله ور میشوند و نابودی نیروهایی که قابلیت سازمان دهی و رهبری میدانی را دارند، نتیجه دیگری بدست نیاورده اند.
آنچه مسلم است در این میان، جای نهاد‌ی ملی و دموکرات فراگیر، که تلاشش را بر روی نابودی نظام ضدانسانی و ضدملی جمهوری اسلامی متمرکز  کرده و برای رسیدن به یک نظام دموکراتیک مردمی گام برداشته باشد، بسیار خالی است.
وجود یک چنین نهادی، میتواند معادله حل نشده مبارزه مردم علیه تبهکاران، جانیان و مستبدان حاکم بر کشور را حل کند. نبود یک چنین نهاد ملی فراگیر، به معنی 《فراهم ماندن ادامه شرایط حیات نظام تبهکار جمهوری اسلامی》 خواهد بود.
با مهر
اکبر کریمیان
۲۵ آپریل ۲۰۲۲
لینک ورود به کانال؛
On Mon, 25 Apr 2022, 18:02 Amir Momtaz, <amirmomtaz@yahoo.com> wrote:
با درود جناب کریمیان و خسته نباشید ، نوشته جالب و خوبی است . چون تیتر ، انتخابات فرانسه است پیشنهاد من این است
که توضیح بیشتری دراین رابطه داده شود مثلا یک پاراگراف به سابقه جبهه ملی در فرانسه ، تغییرنام و روش خانم لوپن که پدرش دنبال میکرد ، اضافه شود واینکه جالب است بدانیم با گذشت زمان یک حرب سیاسی باید خود را بروز کند و از تعصب و خشک اندیشی پرهیز کند  با مهر ممتاز
On Monday, April 25, 2022, 04:26:58 AM PDT, Akbar Karimian <karimian.akbar@gmail.com> wrote: