Health

آخرین جلسۀ دولت دوازدهم و طلب عفو روحانی از مردم: همۀ واقعیت‌ها را نگفتیم

روز یکشنبه ۱٠ مرداد، آخرین جلسه هیئت دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی برگزار شد.

روحانی گفت: “در گذشته آنچه واقعیت بود را به مردم گفتیم. البته بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم و از نظر من نمی‌شد آنها را بیان کنیم به دلیل اینکه من آنها را مفید نمی‌دانستم”. روحانی افزود: “می‌ترسیدم وحدت ملی – این دُرّ گرانبها – صدمه ببیند. به همین دلیل بسیاری از مسائل را به جان خریدیم و خیلی از اشکالات را پاسخ ندادیم تا انسجام ملی و وحدت ملی در کشور حفظ شود”.

روحانی دو دوره ریاست جمهوری‌اش را با یکدیگر متفاوت دانست و گفت: “در چهار سال اول، در دوران تعامل با جهان بودیم و به خودمان کاملاً اطمینان داشتیم که حریف قدرت‌های بزرگ در مذاکره هستیم”…

اما شرایط دورۀ بعد تغییر کرد. روحانی گفت: “اینکه مردم از لحاظ معیشت ناراحت هستند، حق آنها است. باید ببینیم که در شرایط جنگ چه کاری می‌توانستیم انجام دهیم؛ شرایطی که نگذاشتند نفت ما صادر شود و صادرات ما را با مشکل مواجه کردند و روابط بانکی ما را مسدود کردند… وقتی روابط بانکی در کشور نباشد و از طریق تراستی و دلال معامله می کنید حداقل ۲۰ درصد درآمد شما کاهش پیدا می‌کند”.

روحانی تأکید کرد که در شرایط سخت اقتصادی، وی “سیاست وفور در بازار” را دنبال کرده، یعنی: “جنس باید در بازار باشد اما قیمت دست ما نیست”.

اگر انسجام ملی بیشتر بود…

روحانی با اشاره به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: “کار ما بی‌نقص نبوده است، ما عیب داریم و معصوم نیستیم. تلاش این بود که عیب ما کمتر باشد، اما اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی می کنیم واز آنها طلب عفو و رحمت می‌کنیم برای اینکه ما در حد توان اقدامات خودمان را در آن شرایط انجام دادیم”.

روحانی تأکید کرد که در شرایط جنگ و فشار سخت، توسعۀ کشور را رها نکرده و بسیاری طرح‌های عمرانی را پیش برده. به گفتۀ او “اگر تحریم ترامپ نبود”، طرح‌های زیادی آمادۀ اجرا بود، اما هربار “در مرحلۀ اجرا دچار مشکل می‌شدیم”.

او گفت که حتی بعد از پایان یافتن تحریم تسلیحاتی “می‌خواستیم ارتش و سپاه را به مدرن‌ترین سلاح‌ها مجهز کنیم، ولی به دلیل تحریم و عدم فروش نفت پول خرید نداشتیم”…

روحانی درپایان از همۀ نهادها و وزارتخانه‌ها تشکر کرد و افزود: “اگر شرایط، شرایط مناسب تری بود و همه با هم همکاری کرده بودیم و قوای دیگر بیشتر دولت را یاری کرده بودند، ‌اگر فاصله‌ها کمتر بود و انسجام ملی بیشتر بود به نقاط بهتری می رسیدیم”.

برگرفته از سایت رادیو بین المللی فرانسه